MEGHÍVÓ Képviselő-testülete rendes ülésre – november 29.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
 
Ülés ideje: 2021. november 29. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Zárt ülés:
1. Javaslattétel díszpolgári címre
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Nyílt ülés:
1. Közművelődési rendelet
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. 3/2021. (II.17.) Költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. 162/2021. (IX.27.), valamint a 197/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése,
és új határozat hozása a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő sportpálya
gumiburkolattal való borítására vonatkozóan
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalának új státusz iránti kérelme
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Tájékoztatás a 3.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2021.11.15-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Nagytarcsa Öregszőlő Lakópark közvilágítása, 98 db kandeláber és lámpatest beszerzése, telepítése és
beüzemelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Javaslat a 199/2021 (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésére, valamint
ügyvédi megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Tiborcz Lajos aljegyző
9. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely tetőzetének javítási munkálatai
Előterjesztő: Rónai Pálné
10. Térfigyelő kamerarendszer felülvizsgálata
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester