Meghívó – Képviselő-testület ülése

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2023. március 06. (hétfő) 17.30 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

 1. Polgármester tájékoztatása a határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés:

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15) költségvetési rendelet III. módosítása
 2. Javaslat a               víziközművek           03.01-2023.02.28       időszakában     elvégzett munkáinak és használati díjának elszámolására
 3. Javaslat a 2023. évi belső ellenőri feladatok ellátására a beérkező árajánlatok alapján
 4. Javaslat vagyonelem elidegenítésére
 5. Javaslat műsorszolgáltatás                      megrendelésére      beérkezett     ajánlatok    alapján gazdálkodó szervezet kiválasztására
 6. A Nagytarcsai             Football     Club     Sportegyesület      névhasználathoz       való hozzájárulásról szóló kérelem elbírálása
 7. Óvoda világítás felújításának előkészítése, világítás méretezése, műszaki megoldások
 8. Madártani ösvény   területének    kimérése,   ballagók    fáinak   ültetéséhez   tér    kialakítás, környezetrendezési tervezés
 9. Kökény utca végén meglévő szennyvízátemelő felé vezető 0119/81 Hrsz út kimérése, tulajdonosi viszonyok rendezése, szerviz út kivitelezése, séta- és kerékpárút kialakítása
 10. Közutak melletti vadvédelem kérdései, kék prizma használatához közútkezelői hozzájárulás megadásának kezdeményezése, árajánlatkérés
 11. HÉSZ, SZT felülvizsgálattal kapcsolatos döntések (településrendezési szerződések megkötése, Pestterv megbízása, THV eljárással kapcsolatos döntés)
 12. A Pestterv Kft.-vel stratégiai tanulmány készítésére vonatkozó szerződésének ügye
 13. Grund területén kút létesítése
 14. Széchenyi utca és környezete forgalomtechnikai terv tárgyalása
 15. Vadrózsa utca végében patakon való átjárás ügyében érkezett beadvány
 16. Térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések
 17. „Tiszta udvar rendes ház” pályázat előkészítése, meghirdetése
 18. Javaslat a 2022. évben fel nem használt EDENRED utalványok sorsáról
 19. Javaslat a civil szervezetek 2022. évi beszámolóinak elfogadására
 20. Egyebek

 

Zárt ülés:

 1. A civil egyesületek, szervezetek támogatására kiírt 2023. évi pályázatok elbírálása
 2. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat vezetői posztjára beérkezett pályázatok megtárgyalása

 

Nagytarcsa, 2023. március 01.

 

Tisztelettel:

 

Gulyás Tamás István polgármester