Meghívó a Képveslő-testület rendes nyílt ülésére – október 6.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes nyilvános ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. október 06. (csütörtök) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

1. Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2022. szeptember 14. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1. Sétáló és kerékpárút tervezése „HEMO” épületétől a Széchenyi utcáig
2. Javaslat a volt „madártani ösvény” felújítására
3. Sebességmérő elhelyezése Nagytarcsa településen
4. Javaslat a 050/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
5. Javaslat a Nagytarcsa 010 hrsz.-ú saját használatú út folytatásaként a Nagytarcsa 047 hrsz.-ú vízmosás megnevezésű árok (Szilas-patak) feletti „HEMO” gyalogos híd felújítására vonatkozó árajánlat bekérésére
6. Javaslat árajánlatok bekérésére a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó külső víz- és csatornabekötés tervezésére vonatkozóan.
7. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár fűtésének korszerűsítésére
8. Javaslat a Nagytarcsa 169 helyrajzi számú ingatlan adás-vételének megtárgyalására
9. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 1/2021. (I.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításra az építményadó és helyi iparűzési adó mértéke vonatkozásában
10. Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért támogatás iránti kérelme
11. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció átdolgozására
12. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata és az FCSM Zrt. között kötendő keretmegállapodási szerződés megkötésére
13. Javaslat hidrogeológiai vizsgálatok elvégzését végző kiválasztására
14. Javaslat a Nagytarcsa Ibolya utca közvilágításának létesítésére
15. Javaslat vélemény kialakítására a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatban
16. Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének I. számú módosítása
17. Döntéshozatal Nagytarcsa Község Önkormányzata új önkormányzati lapjának szerkesztésére és terjesztésére kiírt pályázat elbírálására vonatkozóan.
18. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
19. A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme
20. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadására.
21. Egyebek

Tisztelettel:
Gulyás Tamás István s.k.
polgármester