Meghívó JÜPH Bizottsági ülésre

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán
Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. május 23. (hétfő) 10.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának KATI-IVK nyilvántartásának
aktualizálása, havi karbantartása, illetve a vagyonkataszterben forgalmi értékkel
nem rendelkező ingatlanok esetében értékbecslés készítése
2. Önkormányzati lap kiadására, szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati
kiírás
3. Javaslat a II. számú házi gyermekorvosi körzet létrehozására
4. A Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti könyvtárral azonos
épületben található házrész megvásárlása
5. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi módosított beszámolója
6. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2021. évi támogatásainak
elszámolásáról szóló beszámolója
7. Könyvbeszerzés a Nagytarcsai Könyvtár részére
8. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő aszfalt utak
burkolatjavítása (kátyúzása)
9. Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok,
zöldfelületek karbantartása
10. Nagytarcsa Község területén térfigyelő kamerarendszer létesítésének kivitelezése
11. Nagytarcsa Zrínyi utcai (Tompa Mihály utca felőli) gyalogos híd felújításának,
helyreállításának kivitelezése
12. A Nagytarcsa 0118/7 hrsz. Alatti Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett árok”
Önkormányzati tulajdonba vétele
13. 2022. évi közművelődési munkaterv
14. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme
15. 2021. évi közművelődési beszámoló
16. Nagytarcsa HEMO gyalogos híd (010 hrsz.) felújítása, valamint a hídhoz vezető
gyalogút felújítása
17. Nagytarcsa 1255 hrsz. alatti „Füzesligeti Szabadidő park” közparkban öntött
gumiburkolatú (retortán borítású) futókör kivitelezése
18. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi kulturális-és sport
eseményeinek támogatása
19. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1255 hrsz-ú
ingatlanon (Füzesligeti Szabadidőpark) telepített C típusú sportpark körüli terület
füvesítése
20. Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri röplabda pálya mögötti és
oldalsó labdafogó háló telepítése, gumipálya kiegészítő vonalazása, kidőlt,
megrongálódott kerítés építése
21. BÉTA Motorsport Egyesület támogatási kérelme
22. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervkiegészítése
23. A Nagytarcsa 0147/18, 0147/19 és 0147/20 hrsz. alatti ingatlanok telekalakítását
követően kialakítandó 0147/62hrsz-ú helyi közút átvétele és a 0147/62,0147/63
hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása
24. Nagytarcsa Község Önkormányzata rendelet-tervezete a Nagytarcsa
Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
25. Konténer óvoda bővítésének tervezése
26. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló
27. Nagytarcsa külterület 0153/2 hrsz. Vadvirág utca 17. szám alatti Nagytarcsa
Község Önkormányzat résztulajdonában álló földrészlet eladása
28. Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi
beszámolója

Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök