Meghívó Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság nyílt ülésére

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének t tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
 
Ülés ideje: 2022. március 18. (péntek) 09 .00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Nyílt ülés:
1. 3/2021. (II. 17.) Költségvetési rendelet III. számú módosítása
2. 2022. évi belső ellenőrzés elvégeztetése
3. 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
4. Nagytarcsa Község közigazgatási területének csapadékvíz koncepciós tervének elkészítése
5. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi beszámolóinak elfogadására (Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete , Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület, BÉTA Motor Sportegyesület)
6. Javaslat az 502/2 hrsz-ú ingatlant érintő kérelem megtárgyalására
7. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
8. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház elektromos- és gépész szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó szakértő kiválasztása
9. Nagytarcsa község területén kerékpárhálózati tanulmányterv elkészítése
10. Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely tervezése
11. Kistarcsa és Nagytarcsa települések közötti ivóvízátadást biztosító vezetékszakaszok és védőtávolságok ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzése érdekében változási vázrajzot elkészítő földmérő kiválasztása
12. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadására
13. Javaslat a 2021. évi közművelődési beszámoló elfogadására
14. Javaslat a 2022. évi közművelődési munkaterv elfogadására
15. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolójának elfogadására
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottsága
16. Javaslat a Rákóczi Szövetség és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatására
17. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadására
18. Javaslat a Nagytaicsai Védőnői Szolgálat 1. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
19. Javaslat a Nagytaicsai Védőnői Szolgálat 2. számú körzete 2021, évi beszámolójának elfogadására
20. Javaslat a Nagytaicsai Védőnői Szolgálat 3. számú körzete 2021. évi beszámolójának elfogadására
21. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői posztjára pályázat kiírása
22. Nagytarcsa újság szerződése
23. Egyebek
 
Tisztelettel:
Papp Gabriella Diana s.k.
elnök