Meghívó Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülésére

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2021. szeptember 20. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:
1. A bizottság 2021 IV. negyedévi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
2. Holló Krisztián Zoltán kérelme – civil szervezet megalapítása kapcsán névhasználathoz való
hozzájárulás kérése a képviselő-testülettől
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
3. 3/2021. (II.17) költségvetési rendelet I. módosítása (melléklet: Rendeleti tábla, előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
4. 2021. I. félévi pénzügyi beszámoló (melléklet: előterjesztés + 5 db IKJ elnevezésű .pdf file)
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
5. Előirányzat módosítás – fizetendő ÁFA (melléklet: előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
6. Adó tájékoztatás
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
7. Dr. Kovács-Tóth Eszter kérelme – 0153/2 ügyében
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
8. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020 évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
9. A helyi újsággal kapcsolatos jogi szakvélemény megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
10. Közszolgáltatói szerződéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
11. Egyebek

Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök