MEGHÍVÓ HVB ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 12-én névszerinti szavazással, minősített többséggel döntött arról, hogy feloszlatja magát.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20.§ (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy „Ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.”
 
Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III.10.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a választási bizottságot összehívom.
 
Ülés ideje: 2022. április 13. (szerda) 17.30
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Díszterme
Napirendi pont:
 
1./ Időközi települési önkormányzati képviselők és polgármester választásának kitűzése
Előterjesztő: Orosz Erika Helyi Választási Bizottság elnöke
A bizottság tagjainak megjelenésére az ügy fontosságára való tekintettel számítok. Amennyiben megjelenése akadályozott kérem jelezze a fenti elérhetőségeken. A határozat-tervezetet és a határidőkre vonatkozó javaslatot az ülésen részletesen ismerteti a HVI vezető.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság ülése nyilvános.
 
Nagytarcsa, 2022. április 11.
 
Tisztelettel:
Orosz Erika sk.
Helyi Választási Bizottság elnöke