Meghívó Humánpolitikai Bizottsági ülésre

MEGHÍVÓ
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Ülés ideje: 2021. szeptember 22.(szerda) 17 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Napirendek:
Nyílt ülés:
1. Nagytarcsa Község Közművelődési Rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Rónai Pálné
2. A Nagytarcsai gyermekorvos 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné
3. Csillagszem Óvoda 2020/2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Rónai Pálné
5. Egyebek
Előterjesztő: Rónai Pálné
Zárt ülés:
1. Települési támogatás kérelem
Előterjesztő: Rónai Pálné
2. A „Tiszta udvar, rendes ház” rendelet szerint beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
Előterjesztő: Rónai Pálné
Rónai Pálné elnök sk