Meghívó Bizottsági ülésre – Szeptember 14.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. szeptember 14. (hétfő) 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. TeFÜ munkaterv 2020 II.félév elfogadása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

2. Beszámoló a DPMV-vel történt megbeszélésről, a folyamatban lévő szerződésekről és az ivóvízzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Baracsi Péter, bizottsági tag

3. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Barna Ervin, bizottsági tag

4. Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Honvédelmi Minisztérium közötti háromoldalú, a lakótelepi fűtésről szóló szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Tibor Ferenc, bizottsági tag

5. Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott intézmények informatikai felülvizsgálatának megtárgyalása
Előterjesztő: Tokaji Attila, bizottsági tag

6. A Helpynet applikáció felülvizsgálata.
Előterjesztő: Tokaji Attila, bizottsági tag

7. A 128/2020. (VI.4.), 145/2020. (VI.17.) és a 147/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozatokkal kapcsolatos lakossági bejelentés vizsgálata
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

8. A 121/2020. (V.26.), Polgármesteri Határozat felülvizsgálata
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

9. A 180/5 hrsz.-ú ingatlan átsorolási kérelme
Előterjesztő: hivatal

10. A 079/12 hrsz-ú átsorolási kérelem
Előterjesztő: hivatal

11. 013/39-42 hrsz.-ú telkek belterületbe vonás kérelem
Előterjesztő: hivatal

12. A 1124/113 hrsz-ú vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: hivatal

13. Akácfa utca és Millennium utca kereszteződésébe tükör kihelyezésének megtárgyalása
Előterjesztő: hivatal

14. Nagytarcsa Mező utca szilárd burkolatú út tervezésének (árajánlatának) megtárgyalása
Előterjesztő: hivatal

15. A 016/10, 016/11, 016/13, 023/15 helyrajzi számok átminősítésének megtárgyalása
Előterjesztő: hivatal

16. Nagytarcsa közvilágítás korszerűsítése
Előterjesztő: hivatal

17. Nagytarcsai „Grund” üzemeltetésének megtárgyalása
Előterjesztő: hivatal

18. Bocskai utca. „Névtelen utca”- Andy Endre csapadékvíz elvezetés és útépítésének megtárgyalása
Előterjesztő: hivatal

19. Nagytarcsa Község Veszélyelhárítási Tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: hivatal

 

Bardócz Gábor s.k.
elnök