Meghívó Bizottsági ülésre – október 18.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2021. október 18. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Nyílt ülés:
1. Önkormányzati TV médiaszolgáltatás megrendelése
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
2. Közművelődési referens státusz igény
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
3. Prizma-Junior Zrt. szolgáltatási árainak 15 %-os emelése
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
4. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 17/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: László Szilvia adó ügyintéző
5. Szerződés megkötése tűz- és munkavédelmi feladatok végzésére
Előterjesztő: Tóth Beáta Pénzügyi vezető
6. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Hubai Szilvia Közművelődési referens
7. A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme
Előterjesztő: Rónai Pálné bizottsági tag
8. A Füzesligeti Szabadidőpark karbantartása, fejlesztése
Előterjesztő: Rónai Pálné bizottsági tag
9. Óvodakonténer pótmunkái
Előterjesztő: Schweigert Csabáné Műszaki ügyintéző
10. Öregszőlő közvilágítás
Előterjesztő: Bardócz Gábor bizottsági tag
11. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. I., II. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Nyerges Ambrus ügyvezető
12. Egyebek
 
Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök