Meghívó Bizottsági ülésre – október 12.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Ülés ideje: 2020. október 12-én (hétfő) 18 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirendek:
Nyílt ülés:
1. Csillagszem Óvoda éves munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

2. A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 2019. évi beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

3. II. Orvosi körzet létrehozása
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

4. Díszpolgári rendelet módosítása
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

5. Javaslattétel a sport/kultúra pályázati rendszer megújítására
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

6. Javaslattétel a Táncsics Művelődési Ház konyhájának felújítására
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

7. A Kéknefelejcs klub kérelme
Előterjesztő: Rónai Pálné HPB elnök

8. Egyebek

Rónai Pálné elnök sk.