Meghívó bizottsági ülésre – október 11.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága ülést tart, melyre ezúton meghívom.
 
Ülés ideje: 2021. október 11 .(szerda) 17 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
 
1. Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné
2. Védőnői beszámoló
Előterjesztő: Rónai Pálné
3. Háziorvosi beszámoló
Előterjesztő: Rónai Pálné
4. Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné
5. Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Rónai Pálné
6. Közművelődési rendelet
Előterjesztő: Rónai Pálné
7. Egyebek
Előterjesztő: Rónai Pálné
 
Rónai Pálné elnök sk