Meghívó Bizottsági ülésre – Május 14.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. május 14. (hétfő) 17.00 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés napirendi pontok:

1. Nagytarcsa ivóvíz- és szennyvízelvezetési feladatinak megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

2. A Nagytarcsa, 086/6 hrsz.-ú ingatlan művelési ág övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

3. A Nagytarcsa, 0126/3. és a 0126/2. hrsz.-ú ingatlanok művelési ág övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

4. A Nagytarcsa, 069/7., 069/8., 069/11., 069/13., 069/14. hrsz.-ú ingatlanok művelési ág övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

5. „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” c. pályázat (VEKOP-6.1.-15-PT-2016-00065) önerő biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

6. A DPMV Zrt. vízkorlátozási tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

7. A PESSTERV tervezési szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

8. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. negyed évi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

9. A Zrínyi u. 38. (Családsegítő) kerítés, térkő, esővíz elvezetés elkészítésére beérkezett ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

10. HEMO szerződésmódosításának (pótmunkák) megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

11. Tájékoztatás a kútfúrás helyzetéről
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

12. DPMV tájékoztatás
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

13. HÉSZ módosítás munkaanyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

14. Nagytarcsa, Cserfa utca 1180. hrsz-ú építési területen végzett munkálaton megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

15. Nagytarcsa, 0126/32. és 0126/52. hrsz-ú szántó (5-ös besorolás) terület megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

16. Egyebek

Tisztelettel:
Fényes Mihály sk. elnök