Meghívó bizottsági ülésre – július 27.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága
rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2020. július 27. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:
1. Javaslat a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
2. A Nemzeti Szabadidős– Egészség Sportpark IV. üteméről történt döntés elfogadása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
3. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott eszközbeszerzési kérelem
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
4. DPMV Zrt. egyszerűsített vállalkozói szerződése
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
5. Polgármesteri határozatok áttekintése, javaslattétel Képviselő-testületnek
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
6. Múzeum felújítási kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
7. Europa-Medic Team Ambulance Kft. kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
8. Körzeti megbízott lakástámogatási igény megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
9. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat megbízási szerződése
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
10. 2. sz. körzet Védőnői Szolgálatának kérelme
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
11. Egyebek

Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök