Meghívó Bizottsági ülésre – Január 21.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2019. január 21-én (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa, 0115/7. hrsz-ú ingatlan belterületi átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2. Intézkedési terv az A2 jelű szennyvíz-végátemelő üzembiztos működési feltételeinek biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3. Consulting Bau Fix Kft. szerződés megtárgyalása (Könyvtár épület)
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4. II. védőnői körzet kialakításához szükséges intézkedések meghatározása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5. Fogorvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6. Nemzeti Közművek szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7. A 16TV ajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8. A Magyar Katonasírokért Alapítvány támogatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9. Segítség a Kistarcsai Kórház újszülött-és koraszülött osztálya részére/vérnyomásmérő monitor és újraélesztő készülék beszerzése
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

10. Peter Cerny Alapítvány támogatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

11. Rákóczi Szövetség támogatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

12. Újraélesztő készülék vásárlásának megtárgyalása a lakosság számára.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke.

13. Segítség a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére vérnyomásmérő monitor beszerzésére
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke.

Zárt ülés:

1. Jogvita rendezése a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft, Szilas Projekt Kft és Nagytarcsa Önkormányzata között
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke.

Tisztelettel:

Fényes Mihály s.k.
elnök