Meghívó Bizottsági ülésre – Január 20.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. január 20. (hétfő) 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott számlák megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

2. FLEX polgárőrség kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

3. Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző eljárásrend megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

4. Köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos kötelezettség ellenőrzési eljárásrendjének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

5. Volán szerződés/ek megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

6. JÜP 2020 első félévi munkatervének megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

7. Háziorvosi szerződések megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

8. Egyebek

Zárt ülés:

1. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat megbízási szerződése
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök