Meghívó TEFÜ bizottsági ülésre – január 13.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. január 13. (hétfő) 18.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. HÉSZ rendelet módosítási igény megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

2. Nagytarcsa, 072/35 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

3. Nagytarcsa, 0128/22 hrsz-ú ingatlan Gksz övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

4. Nagytarcsa, 050/15 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

5. Nagytarcsa vízmű kutak művelési ág átminősítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

6. Nagytarcsa, Petőfi ltp. körüli vízelvezető árok és gyalogjárda karbantartásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

7. Nagytarcsa, 0126/110 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

8. Nagytarcsa, 086/6 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

9. Nagytarcsa, 017/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

10. Nagytarcsa, 09/17. és 09/19. hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

11. MNV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatos ingatlan értékbecslés költségeinek megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

12. Nagytarcsa, 017/1. és 017/3. hrsz-ú ingatlanok vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

13. Nagytarcsa, 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

14. Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

15. Beszámoló a temetőüzemeltetés helyzetéről és előterjesztés a temető fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester

16. “Erdősítés támogatása” pályázattámogatási megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

Egyebek

Tisztelettel:

Bardócz Gábor s.k.
elnök