Meghívó bizottsági ülésre – február 17.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. február 17. (hétfő) 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

2. Nagytarcsa 093/297, 093/322, 093/364, 093/139, 093/349 és 093/358 hrsz-ú ingatlanok vagyonátadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

3. Nagytarcsa 0147/53 és 0147/54 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásának és a 0147/53 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

4. Nagytarcsa 890, 907, 951/1 és 951/8 hrsz-ú közút ingatlanok tulajdoni hányadának térítésmentes átadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

5. Nagytarcsa község településképi rendeletének felülvizsgálata és annak módosítására adott tervezési ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

6. Nagytarcsa, Rákóczi u. 79. szám alatti ingatlanon lévő köztéri csap és mérő önkormányzati átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

7. Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

8. Területfejlesztési hozzájárulási díj megállapítása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

9. Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) és 104/2018.(VII.18.) ÖK határozatokkal módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozatának módosítás megtárgyalása Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

10. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

Egyebek:

– Tájékoztatás a JUKO KFT. szerződésmódosításával kapcsolatban

– Tájékoztató a Vodafone szerződésről

– Tájékoztató a Sport közben lévő fejlesztésekről

– Tájékoztató a DPMV pályázatáról

– Tájékoztatás a karbantartási tervről és a fejlesztési tábláról

– Tájékoztató a Millennium és Petőfi utca kereszteződésében kialakított gyalogos átkelővel kapott lakossági jelzésekről

– Tájékoztató a régi Petőfi lakótelepen történt bejárás eredményéről

– Tájékoztató a Honfoglalás utcai kúttal kapcsolatos kérdésekről

– Tájékoztató utakkal kapcsolatos kérdésekről

– Tájékoztató a HEMO bejárás eredményéről

– Tájékoztató a kazánházban történt fejlesztésekről

– Tájékoztatás a Globomax árajánlatáról

– Tájékoztatás a Bau Vertikál ügyének kivizsgálásáról

Tisztelettel:
Bardócz Gábor s.k.
elnök