Meghívó Bizottsági ülésre – február 10

MEGHÍVÓ
 
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottsága nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
 
Ülés ideje: 2022. február 10. (csütörtök) 10.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Nyílt ülés:
 
1. 2022. évi költségvetés megtárgyalása
2. A helyi Önkormányzat saját bevételeinek és adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
3. Egyebek
 
Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.