Meghívó Bizottsági, Képviselő-testületi ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2019. augusztus 12-én (hétfő) 17 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

2./ Javaslat a II. háziorvosi körzet létrehozására

Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Zárt ülés:

1./ Díszpolgári és Nagytarcsáért Érdemrend kitüntetések megtárgyalása

Tájékoztató: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság

Elnöke

3./ Egyebek

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Rónai Pálné Elnök sk.

 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. augusztus 12 -án (hétfő) 18:00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. A KEHOP-2.1.3 azonosító számú, „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések megtárgyalása

Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Javaslat a II. háziorvosi körzet létrehozásáról

Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Díszpolgári és Nagytarcsáért Érdemrend kitüntetések megtárgyalása

Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester