MEGHÍVÓ alakuló ülés

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. július 25. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:
Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásról.

Polgármester eskütétele

Önkormányzati Képviselők eskütétele

Nyílt ülés:

1. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina Jegyző

2. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

3. Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

4. Alpolgármester eskütétele

5. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester

6. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

7. Nagytarcsa Község Önkormányzata jogi képviseletének ellátására kötött megbízási szerződés felmondása

8. Javaslat hidrogeológiai vizsgálat elvégzésére kapott árajánlatok aktualizálására és új árajánlatok bekérésére

9. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. aktuális jogi helyzetének rendezésére
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

10. Egyebek

Tisztelettel:
Gulyás Tamás István s.k.
polgármester