Meghívó a Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság rendes ülésére – november 25.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. november 25. (hétfő) 18.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Piac áramellátása
A testülettől a bizottsághoz visszautalt munkákhoz kapcsolódó előterjesztés megtárgyalása.
Előterjesztő: Hivatal

2. Kátyúzási munkálatok
A testülettől a bizottsághoz visszautalt munkákhoz kapcsolódó előterjesztés megtárgyalása.
Előterjesztő: Hivatal

3. Az önkormányzati IT háttérterület fejlesztése
A testületi és bizottsági munkák támogatásához kapcsolódó feladatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

4. Kamerarendszer az élő közvetítéshez és streameléshez
A testületi és bizottsági ülések élő közvetítéséhez kapcsolódó műszaki feladatok megtárgyalása, határozat előkészítése.
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

5. Tájékoztatás az alábbi témákban:
 Zrínyi u. 7,5 tonna behajtási tilalommal kapcsolatos határozat megvalósulásának megtárgyalása
 HEMO építkezéséhez kapcsolódó munkálatokról beszámoló
 Zebraépítés Millennium utca végén folyó munkálatokról beszámoló
 Fűzfa utcai csapadékvíz-elvezetés: a lakosoknak beígért fejlesztés státusza
 Tóth Istvánné kérelmeihez kapcsolódó tájékoztatás
 Holló Krisztián kerítésével kapcsolatos beadványának megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

6. Iskolával kapcsolatos ügyek megtárgyalása:
a. parkolás fejlesztése
b. balesetveszélyes betontükör kialakításának körülményei
c. lyukas kerítés és nem zárható bejárat;
d. életveszélyes tároló az udvaron;
e. kerítéstámfal felmérettetése;
f. idegen tárolók (konténerek) elhelyezésével kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: Bardócz Gábor

7. Baloghné és Társai Nagytarcsa, 09/16, 09/17, 09/18, 019/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonás kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

8. Baloghné és Társai a Nagytarcsa 09/16, 09/17, 019/18, 019/19 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos három oldalú szerződéskötés a HÉSZ. módosítására
Előterjesztő: Hivatal

9. Fischer Attiláné a Nagytarcsa Dózsa György út egyirányúsítási és forgalom csillapítási igényének megtárgyalása (A pékség miatti megnövekedett autóforgalom miatti forgalomszabályozás vált szükségessé. A lakossági kéréshez kapcsolódó feladatok meghatározása.)
Előterjesztő: Hivatal

10. Orchidea és Ibolya utca kereszteződésében lévő kialakult helyzet (csapadékvíz elvezetés, útlezárás, behajtás, fásítás stb.) megtárgyalása
Előterjesztő: Hivatal

11. Munkarend meghatározása a település stratégiai kérdéseiben, úgymint:
– HÉSZ és Pestterv beszámoló
– Vízpályázat és DPMV bejárás
– Lakótelep fűtése – bejárás és a jogi kérdések felvetése
– Településfejlesztési stratégiai terv kialakítása/felülvizsgálata (ha van)
– Közszolgáltató tevékenységének átvilágítása
– Közlekedéstervezés:
o biztonsági kérdések zebrák, lassítók stb.
o átmenőforgalom kezelése
o közösségi közlekedés fejlesztése
– A költségvetési tervhez kapcsolódóan:
o üzemeltetési költségek adatainak bekérése
o intézmények lelátogatása/felmérése
– Hibabejelentések, lakossági észrevételek kezelése, monitorozásának kialakítása
Előterjesztő: Bardócz Gábor, elnök

12. Egyebek

Tisztelettel:
Bardócz Gábor s.k.
elnök