Meghívó a Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság rendes nyílt ülésére – szeptember 30.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Üzemeltetési
Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. szeptember 30. (péntek) 13.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

1. Javaslat sétáló és kerékpárút tervezésére „HEMO” épületétől a Széchenyi utcáig
2. Javaslat a volt „madártani ösvény” felújítására
3. Sebességmérő elhelyezése Nagytarcsa településen
4. Javaslat a 050/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
5. Javaslat a Nagytarcsa 010 helyrajzi számú saját használatú út folytatásaként a
Nagytarcsa 047 helyrajzi számú vízmosás megnevezésű árok (Szilas-patak) feletti
„HEMO” gyalogos híd felújítására vonatkozó árajánlat bekérésére
6. Javaslat árajánlatok bekérésére a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú
„Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó külső
víz- és csatornabekötés tervezésére vonatkozóan.
7. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár fűtésének korszerűsítésére
8. Egyebek

Tisztelettel:
Jurics Jolán s.k.
elnök