Meghívó a Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülésére – november 21.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. november 21. (hétfő) 18.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára és illetményére
2. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. III. negyedéves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
3. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
4. Településfejlesztési koncepció megtárgyalása
5. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzatának az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2019. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletének módosítására
6. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének II. számú módosítására
7. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata státuszszámának plusz egy fővel történő emelésére
8. Nagytarcsa 058/1 helyrajzi számú ingatlan 160/6956 tulajdoni hányadának ingyenes tulajdonba vételének megtárgyalása
9. Egyebek

Tisztelettel:

Berna-Pataki Szandra s.k.
elnök