Meghívó a Pénzügyi Bizottság rendes nyílt ülésére – október 4.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. október 04. (kedd) 18.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

1. Javaslat a 050/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
2. Önkormányzati lap szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás elbírálása
3. Javaslat Nagytarcsa, Ibolya utca közvilágításának létesítésére
4. Javaslat a Nagytarcsa 169 helyrajzi számú ingatlan adás-vételének megtárgyalására
5. Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének I. számú módosítása
6. Nagytarcsa Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 1/2021 (I.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
7. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. gépjármű bérlésének jóváhagyására
8. Egyebek

Tisztelettel:
Berna-Pataki Szandra s.k.
elnök