Meghívó a Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülésére – december 2.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. december 02. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Folyószámla-hitelkeret szerződés 2020. évre történő megkötése
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

2. 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

3. A bizottságok változása, valamint az alpolgármesteri illetmény változása miatt a választott tisztségviselők juttatásainak többletigénye
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

4. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2019.(IX.04) számú, valamint a 68/2019.(III.18) számú határozatainak módosítása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

5. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Önkormányzat felé történő 2019. II-III. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

6. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának átmeneti létszámbővítése
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

7. A Prizma-Junior Zrt. áremelés miatti szerződésmódosítás
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

8. Bau-Vertikál Kft. per fizetési kötelezettségének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

9. Egyebek

Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök