M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 21-i ülésén Rónai
Pálné képviselő bejelentette lemondását képviselői mandátumáról és azt írásban is benyújtotta
a polgármesternek. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy „Ha az egyéni listáról
megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért
jelölt lép.”

A fentiekre tekintettel a választási bizottságot összehívom

2021. január 4. (kedd) 17 óra kezdettel a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

Napirendi pontok:

1./ Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadása
Előterjesztő: Orosz Erika elnök

2./ Egyebek

A bizottság tagjainak megjelenésére az ügy fontosságára tekintettel számítok. Amennyiben
megjelenése akadályozott kérem, jelezze a fenti elérhetőségeken.

Nagytarcsa, 2021. december 29.

Tisztelettel:
Orosz Erika sk.
HVB elnök