Lakossági tájékoztató a Petőfi telep ügyében

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2023. (I.30.) határozatával döntést hozott arról, hogy 2142 Nagytarcsa, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5 hrsz.-ú (jelenleg Petőfi telep 11., 12., 13., 14. számú) társasházakat magába foglaló terület elnevezését Petőfi telepről Petőfi lakótelepre változtatja. Ezért a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal, mint címképzésért felelős szerv intézkedett, hogy a fent meghatározott ingatlanok Nagytarcsa Község címnyilvántartásban rögzítésre kerüljenek.

 

A közterület névváltozásáról készült döntést határozat formájában kiküldtük az Érintettek részére. A véglegessé vált határozatot elküldjük az illetékes Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz. A címelemeket a Központi Címregiszter (KCR) rendszerben megváltoztattuk, az új címelemek átemelhetők a Kormányablak rendszerébe.

 

Mivel a közterület névváltozása költözéssel nem járó lakcímváltozásnak minősül (hivatalból), a címváltozásnak megfelelő lakcímkártyát, a határozat véglegessé válását követően, a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal kiállítja, és postai úton kikézbesíti. A megváltozott közterület névváltozása miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások székhely/telephely változásáról a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán, a határozat véglegessé válását követően lehetséges intézkedni.

 

Költözéssel nem járó címváltozás esetén:

 

  • az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek új lakcímkártyája illetékmentes, mely a Kormányhivatal részéről kikézbesítésre kerül;
  • a személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
  • a jármű törzskönyvét nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
  • a jármű forgalmi engedélyének cseréje lakcímváltozás esetén nem kötelező (a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról rendelkező 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdés c) pontja alapján);
  • a közműszolgáltatók felé a bejelentést csak a szerződő féltől fogadják el a szolgáltatók. A lakcímmódosításra a közműszolgáltatók elektronikusan is lehetőséget biztosítanak, amelyhez pontos azonosító adatok megadása szükséges, valamint a határozat megküldése mellékletben;
  • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földügyi Osztálya felé a címváltozást nem kell az Érintetteknek bejelenteni, mert azt a véglegessé vált határozat megküldésével a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal teljesíti.

 

  1. december 18-án, hétfőn 13.00 órától az új lakcímkártyák átvehetők a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalban, azokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya elkészítette.

Kérjük hozzák magukkal a „régi” Petőfi telep adattartalmú lakcímigazolványukat, mert azokat bevonjuk.

 

Kérjük az Érintettek megértését és együttműködését az ügyintézés során!