Lakossági Tájékoztató

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) lakosságot érintő javaslattételi igények beadásának határideje 2021. augusztus 10. napján lejárt.

A mintegy 140 darab ingatlant érintő lakossági igények feldolgozása folyamatban van. A beérkezett igényeket, javaslatokat először településrendezési eszközök tekintetében megvizsgáljuk és a HÉSZ módosítását végző tervezőkkel egyeztetünk. A konzultációt követően a Településrendezési és Üzemeltetési Bizottság, valamint a Képviselő Testület dönt azoknak az ingatlanoknak a listájáról, melyet a HÉSZ módosítás érinteni fog.

Köszönettel:
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester