Lakossági felhívás telekadó rendelet módosításával kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

 

 

Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a lakosságot:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletével módosította a Nagytarcsa Község egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 5/2022.(IV.11.) önkormányzati rendeletet. A módosítás értelmében az Lke-4 övezetben lévő ingatlanokra, továbbá mindazon ingatlanra, melyeknél az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező hálózattal nem biztosított teljes körű változtatási tilalmat rendelt el.

 

A változtatási tilalom az alábbi korlátozásokat jelenti a telektulajdonosok számára: telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

 

A Képviselő- testület 2023. április 26-án tartott ülésén elfogadta Nagytarcsa területén változtatási tilalommal érintett ingatlanok telekadó kötelezettség megszüntetését. Ezek a telkek részben az Öregszőlő és Malomárok területén helyezkednek el, de természetesen más területen érintett ingatlanok is mentességet kapnak.

Azok az adóalanyok, akiknek változás-mentesség történik az adófizetés összegében, határozatban értesítést kapnak az adó osztály munkatársaitól várhatóan 2023. május hónapban.

A telekadó megszüntetés 2023 január 01. napjától válik esedékessé. Kérem azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek Lke-4 övezetben van telkük, hogy a 2023 adóévre kivetett telekadó kötelezettségüknek ne tegyenek eleget, ne fizessék meg a kiküldött csekkeket.

Akik már eleget tettek fizetési kötelezettségüknek, azok természetesen visszaigényelhetik vagy átvezethetik más adónemre a fennálló telekadó túlfizetésüket a megszüntető határozattal kiküldött visszautalás nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével.

 

 

 

Azok az adózók, akik nem kapnak visszautalási, átvezetési nyomtatványt, le tudják tölteni a Nagytarcsai honlapról, melynek elérési útvonala a következő:

Nagytarcsa/Polgármesteri Hivatal/Adóügyi Iroda/letölthető dokumentumok/átvezetési kérelem vagy kérelem adótúlfizetés visszaigényléséhez.

Ügyfélfogadási időben az adós kollégák biztosítják a nyomtatványok megfelelő kitöltését, illetve akinek nincs lehetősége a nyomtatvány letöltésére, azoknak az ügyfeleknek a nyomtatványt rendelkezésre bocsátják.

A többi ingatlanra (telekre) nem jár a telekadó mentesség.

 

 

Megértésüket és szíves együttműködésüket megköszönve:

 

Rédei Róbert

jegyző