Iskolakezdési támogatás

Iskoláztatási támogatás


Értesítjük a lakosságot, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális és gyermekvédelmi települési  támogatásokról szóló 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint iskoláztatási támogatás vehető igénybe az alábbi  feltételekkel:

Iskoláztatási támogatásra jogosult minden nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek szülője a gyermek 18. éves koráig; továbbá az a 18. életévét betöltött, önálló keresettel nem rendelkező személy, aki nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat; illetve a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató  személy 23. életévének betöltéséig. A jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem szociális vetítési alap összegének 350%át (99.750. Ft), egyedül élő esetén 525%át (149.625.Ft) nem haladja meg.

A támogatás egy gyermekre tekintettel tárgyévente egy alkalommal kérelmezhető.

A támogatás iránti kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a családban élők jövedelemigazolását, valamint intézménylátogatási igazolást 16 éves kor betöltését követően.

A támogatás összege 15.000. Ft/fő

A kérelem személyesen átvehető a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
ügyintézési időben, valamint letölthető az alábbi linkről:
2142 KÉRELEM_iskoláztatási_támogatás_megállapításához