Határozatok 2021

2021. január 08.


1/2021. (I.08.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsán körzeti rendőr megbízottként feladatot ellátó Vitáris Márk Tamás rendőr őrmester a
26/2020 (XII.18) sz. önkormányzati rendelet alapján 2021. január 1. napjától havonta bruttó 100.000
Ft lakhatási támogatásra jogosult. A fentiek alapján támogatási szerződés kerüljön megkötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. január 14.


2/2021. (I.14.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Szilas Projekt Kft. kérelmét elfogadva, a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Szilas Projekt
Kft. között a 45/2019 (II.25) Kt. határozat alapján 2019. szeptember 17. napján létrejött
Településrendezési szerződés -mely a külterület 0126/30, 0126/11, 0126/10, 0126/9 és a 093/98-110,
093/271, 093/267-268, 093/262-263, 093/283, 093/286 hrsz. fejlesztését rendezi- 7. pontjában
szereplő határidőt 2022. július 31-re módosítja.
Határidő: a szerződés aláírására 2021. január 31; a projekt befejezése 2022. július 31.
Felelős: polgármester

2021. január 18.


3/2021. (I.18.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Polgármesteri Hivatal parkolójában a kijelölt helyi termelői piacon, a fedett helyen történő árusítás
biztosítása miatt, a fedett rész kiépítéséhez a 2021. év költségvetésének terhére további 300.000 Ft
szükséges anyagbeszerzésre. Az összeg számla ellenében kifizethető.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. január 20.


4/2021. (I.20.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 20/2020 (VII.30) önkormányzati rendelete alapján Csielkáné
Tóth Lenkét az önkormányzat saját halottjának tekinti. A temetkezési vállalkozás által benyújtott
árajánlatban szereplő br. 32.000 Ft-os többlet költség, – mely átvállalható költségként nevesítve nem
szerepel a rendeletben – kifizetése szükséges, a rendelet szerinti átvállalható tételek ezen tétellel
emelten kerüljenek kiegyenlítésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. január 25.


5/2021. (I.25.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
1.) A HEMO áramellátásához szükséges csatlakozási díjat az ELMŰ Hálózati Kft. felé a fizetési
ütemezés szerint szükséges megfizetni, azaz
1. fizetés ütem alapján br. 148.285 Ft,
2. fizetési ütem alapján további br. 1.334.567 Ft.

2.) A Szociális Segítő Szolgálat áramellátásához szükséges csatlakozási alapdíjat az ELMŰ Hálózati
Kft. felé br. 219.456 Ft összegben szükséges megfizetni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. január 28.


6/2021. (I.28.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa
Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Nagytarcsa, külterület 079/12, 079/13, 079/14, 079/15, 079/16 helyrajzi számú ingatlanokat
belterületbe vonja. Az eljárás költségeit a Kérelmező viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7/2021. (I.28.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
2021. évben továbbra is az Audit Service Kft. végezze az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatait, a
szerződésmódosítás fentiek szerint, változatlan havi díj mellett kerüljön megkötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. február 1.


8/2021. (II.1.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felé tájékoztatást nyújt.

 

 

Helyrajzi szám 1255 1256/1 520/2 1253 079/2 1256/3 0118/8
Megnevezés Közterület Közterület beépítetlen terület közterület és egyéb épület vízmű kivett kultúrház, udvar kivett helyi közút
Alapkövetelmények Nyilatkozom, hogy az ingatlanokat a felhasználási célnak megfelelően hasznosítjuk.
Állagmegóvás, alkalmasság Köztéri beruházás (fásítás, játszótéri elemek elhelyezése) karban-tartás Vízmű-beruházás karban-tartás ált. vízmű

karban-tartás

Épület és külső térelemek karban-tartása karban-tartás
Nyilatkozom, hogy az ingatlan állagmegóvása megtörtént, az ingatlan alkalmas a felhasználási cél teljesítésére.
Előterjesztés, jegyzőkönyv Előterjesztés nem történt.
Kataszter Csatolva az ingatlan tulajdoni lapja.
Szükséges engedélyek Engedélyre nem volt szükség.
Forráshiány Hitelfelvétel Pályázati forrás
A felhasználási cél terjedelme Nyilatkozom, hogy az ingatlanok használata során a felhasználási cél megvalósul.
A felhasználási cél fenntartása Nyilatkozom, hogy a megvalósult felhasználási cél változatlan tartalommal, a költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet terhére megvalósult.
Tulajdoni hányad átvétele 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Más feladat ellátása Nyilatkozom, hogy az ingatlanok más célú hasznosítása nem valósult meg.
A használat átengedése Más célú használat nem történt.
Az ingatlan értékesítésének tilalma Értékesítés nem történt.
A 2013. évi CXVIII. Törvény Az ingatlanokat a kötelező közfeladatok ellátására használjuk.
Ellenérték felhasználása Nyilatkozom, hogy elidegenítés nem történt.
Telekalakítás, szerződésmódosítás Telekalakítás a 1253 és az 520/2 hrsz-ú ingatlan esetében, de szerződésmódosítás nem történt.

 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. február 10.


9/2021. (II.10.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A DPMV Zrt. által küldött, az Öregszőlő vízfelhasználásához kapcsolódó elszámoló, valamint
részszámlák kifizetése szükséges mindösszesen 8.440.612 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. február 15.


10/2021. (II. 15.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsa Község Önkormányzata újraélesztő készülék vásárlásáról szóló 24/2019. (I. 28.) számú
Képviselő-testületi határozatát visszavonom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. február 24.


11/2021. (II.24.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön beszerzésre a HOFEKA Kft-től 20 darab Tweet S1 61 W 2BLSB12 800 mA ERL elnevezésű
lámpatest 63.750 Ft +ÁFA / db áron, mindösszesen bruttó 1.619.250 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 1.


12/2021. (III.1.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megrendelésre a Juko Kft-től 20 darab lámpatest cseréje a Petőfi lakótelepen mindösszesen
bruttó 1.439.164 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13/2021. (III.1.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megrendelésre a MÉR Kft-től (székhely: 1115 Budapest, Fraknó u. 14/A., adószám:
12134658-2-43, képviseli: Pálinkás László ügyvezető) Nagytarcsa Község helyi vízkár-elhárítási terv
éves felülvizsgálata és aktualizálása mindösszesen bruttó 482.600,- Ft (nettó: 380.000,- Ft) értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14/2021. (III.1.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megrendelésre a Leitz-Hungaria Kft-től egy Minox DTC 550, egy vadkamera kiegészítő szett
és Pard NV019 okos szett az illegális hulladéklerakás ellenőrzése miatt mindösszesen bruttó 463.400
Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 16.


15/2021. (III.16.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Falumúzeum Kiállítóhely számára 20% önerőt biztosít, összesen nettó 184.000 Ft,
bruttó 233.680 Ft-ot, a 2021. évi költségvetési keret terhére a Népi Építészeti program- magyarországi
népi építészeti emlékek védelmére és a helyi védettségű tájházak támogatására kiírt pályázat
benyújtásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16/2021. (III.16.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat veszélyhelyzeti keret (cofog: 074040) K312 Üzemeltetési
anyagok beszerzése teljesítése sorról 560.000 Ft a Polgármesteri Hivatal (cofog: 011130) K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése sorra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 18.


17/2021. (III.18.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön a JUKO Kft-vel szerződés megkötésre a HEMO Művelődési Ház villamos energia bővítése
céljából, bruttó 2.520.950 Ft értékben. A szerződés összege (bruttó 2.520.950 Ft) kerüljön
átcsoportosításra az Általános céltartalék keretből a Közművelődés cofog (082092) K62 sorra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18/2021. (III.18.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerületi Központ, valamint a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. között 2016. december 14-én KLIK/122/886-1/2017. iktatószámon létrejött, 2018.
január 31-én TK/122/02279-1/2018. iktatószámon első alkalommal, 2018. augusztus 1-jén
TK/122/6045-3/2018. iktatószámon második alkalommal és 2020. január 27-én TK/122/01743-
3/2020. iktatószámon harmadik alkalommal módosított üzemeltetési költségek és feladatok
megosztásáról szóló megállapodás – a jelen határozat mellékletét képező – IV. sz. módosítását
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 22.


19/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Prizma-Junior Zrt. kérése alapján a veszélyhelyzet miatti nehézségeket figyelembe véve 2021.
március 8-tól az általános iskolák zárvatartásáig a Prizma-Junior Zrt. által fizetendő bérleti díj
(210.000 Ft / hó) kerüljön elengedésre. Fentiekkel a költségvetés módosítása szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 24.


20/2021. (III.24.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola tanulói létszám növelésével kapcsolatos intézményi átszervezés tárgyában
kelt Dunakeszi Tankerületi Központ javaslatát a Képviselő-testületnek véleményezésre elektronikus
levél formájában megküldi és a testületi tagok válaszát az alábbiakban összesíti:
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszám növelésével 400
főről 430 főre egyetért 7 fő, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

21/2021. (III.24.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megvásárlásra Ősz Gyulától 1 db raktárkonténer bruttó 1.000.000 Ft, 1 db irodakonténer
bruttó 1.000.000 Ft, valamint 9 db fémvázas tribün sor bruttó 400.000 Ft értékben. A szerződések
megkötését követően a bruttó 2.400.000 Ft-ot az eladó alábbi számlájára kell teljesíteni az általános
céltartalék keret terhére: 65100259-10002096.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 25.


22/2021. (III.25.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 13000-101/1152/20 számú megkeresése alapján
Szigeti János rendőr alezredes kinevezését a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásába támogatom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

23/2021. (III.25.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa
Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
2142 Nagytarcsa, Szőlő utca 32. szám 1246/213 hrsz. ingatlan előtt lévő 1246/212 hrsz.-ú
„kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ág alá tartozó földrészletet az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (8) bekezdése
alapján a ZELKOV Kereskedelmi Kft. (adószám: 25055928-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-
023186, ügyvezető: Kolompár András, székhely: 2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes út
52.) tulajdonos részére tulajdonába adja, tekintettel arra, hogy arra az útfejlesztés céljából már
nincsen szükség és ingyenesen került lejegyzésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. március 30.


24/2021. (III.30.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §.-ának (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő
Bizottságkinevezéséről szóló 127/2020. (V.28.) számú Polgármesteri Határozattal kinevezett FB tagok
megbízatását a mai nappal megszüntetem, így az alábbi személyek FB tagsága a mai nappal
megszűnik:
Nagy Tibor (an.: Csiszár Erzsébet) 2142 Nagytarcsa, Arany János utca 8.
Jurics Jolán (an.: Páncsics Jolán) 2142 Nagytarcsa, Bodza utca 12.
Rédei Attila (an.: Mihály Erika)  2142 Nagytarcsa, Árpád Fejedelem utca 13.

Az alapító képviseletében eljárva a mai naptól kezdődően 5 éves időtartamra az FB új tagjának az
alábbi személyeket nevezem ki:
dr. Suha György Zsolt (1118 Budapest, Nagyszalonta u. 15.)
dr. Zsikó Roland (2337 Délegyháza, Kossuth Lajos u. 42.)
Szalkai Gábor (2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 36.)
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

25/2021. (III.30.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átutalásra működési támogatásként a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek a veszélyhelyzeti
védekezéssel összefüggésben keletkezett, és az Önkormányzathoz megtérítés céljából benyújtott
számlák ellenértéke, mindösszesen bruttó 654.662 Ft értékben. Az összeget a Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft. alábbi számlájára kell teljesíteni az Önkormányzat veszélyhelyzeti kerete terhére:
65100259-11385222.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 6.


26/2021. (IV.06) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek 2020. évi, összefoglaló belső
ellenőrzési jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

27/2021. (IV.06) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön szerződés megkötésre a TerepMester Kft-vel a Vincellér utcában egy szakaszon árok
készítésére szikkasztással, kapubejáróknál átereszek készítésére az utcába bezúduló csapadékvíz
elvezetése céljából, bruttó 2.266.950 Ft értékben, melynek fedezete az Önkormányzat általános
céltartalék kerete. Innen kerüljön átcsoportosításra a fenti összeg Város cofogra K62 Ingatlanok
beszerzése, létesítése kiadásai sorra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 7.


28/2021. (IV.07) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat általános céltartalék keretéből a Polgármesteri Hivatal
011130 általános igazgatási tevékenység cofog K64 sorra nettó 190.000 Ft, valamint ugyanezen cofog
az Áfa sorára 51.300 Ft, tárgyi eszköz beszerzése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 8.


29/2021. (IV.08) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megrendelésre a Tér-Érték-Mérték Bt-től két értékbecslés, az egyik a 017/1, 017/4, 017/5
hrsz, a másik a 05/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában értékbecslésenként nettó 300.000 Ft + 0% ÁFA
összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

30/2021. (IV.08) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megrendelésre Kovács Gábor földmérőtől a 1255 hrsz.-ú „kivett közpark” és a 1180 hrsz-ú
„kivett lakóház és udvar” változási vázrajza és a területek kitűzése bruttó 120.000,- Ft munkadíjért,
valamint a földhivatal felé fizetendő bruttó 11.500,- Ft összegben, mindösszesen bruttó 131.500,- Ft
összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

31/2021. (IV.08) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön szerződés megkötésre a NATURAQUA Környezetvédelmi és Tervező Szolgáltató Zrt. (1124
Budapest, Németvölgyi út 97.) képviseletében eljáró Kober Tamás tervező-szakértő mérnökkel a
Nagytarcsa, Rákóczi út – Múzeumkert utca – Rét utca – Gyöngyvirág utca által határolt területre
vonatkozóan a vízjogi fennmaradási engedélyi tervdokumentáció elkészítésére, valamint a vízjogi
hatóság felé a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozóan 1.500.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttó 1.905.000,- Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

32/2021. (IV.08) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön megszüntetésre a „GIGANT MODA” Ruházati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2019.
szeptember 26-án kötött, 2020. december 17-én módosított bérleti szerződés a Művelődési
Központban található 309 nm alapterületű, nem lakás célú helyiség csoport vonatkozásában. Kerüljön
megfizetésre továbbá a GIGANT MODA Kft. felé az épületben elvégzett beruházás összege
11.000.000 Ft + ÁFA értékben, kiállított számla ellenében. Ennek fedezete az Önkormányzat általános
céltartalék kerete (VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 066020 cofog K513 sor), az előirányzat
átcsoportosítást innen szükséges elvégezni a VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 066020 cofog
K62 sorára.
Kerüljön megkötésre a jelenlegi albérlővel a jelenlegi szerződésben foglalt feltételek szerint bérleti
szerződés.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 13.


33/2021. (IV.13.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsai
Szociális Segítő Szolgálat 2020. évi Szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 14.


34/2021. (IV.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön átcsoportosításra könyveléstechnikai okok miatt az Önkormányzat közművelődés keret
(cofog: 082092) K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak
fizetett juttatások teljesítése sorról 420.000 Ft, a K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásai sorról 65.100
Ft a Polgármesteri Hivatal (cofog: 011130) K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése sorra, valamint a K2 Szociális hozzájárulási adó
kiadásai sorra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

35/2021. (IV.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Varga és Fiai Kft-től kerüljön megrendelésre és számla ellenében átutalásra 8 darab forgalomterelő
műtárgy 44.000 Ft + ÁFA darab áron, mindösszesen bruttó 447.040 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 16.


36/2021. (IV.16) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön szerződés megkötésre a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a Nagytarcsa 05/3 hrsz
alatti kivett sporttelep biztonságos használatához szükséges munkálatok szerződés szerinti elvégzésére
bruttó 3.000.000 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

37/2021. (IV.16) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön vállalkozási szerződés megkötésre a JUKO Kft-vel a nagytarcsai közvilágítási berendezések
(1185 lámpatest) üzemeltetésére 2022.12.31-ig, havi 124.880 Ft + ÁFA összeg ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. április 27.


38/2021. (IV.27.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés kulturális- és sport
keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumtok alapján a
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Nyugállományú Honvédők
Egyesületének, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, a Nagytarcsai Flex Polgárőr
Egyesület benyújtott beszámolóit és elszámolásokat elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

39/2021. (IV.27) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átutalásra működési támogatásként a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek közüzemi díjakkal
összefüggésben keletkezett, és az Önkormányzathoz megtérítés céljából benyújtott számlák
ellenértéke, mindösszesen bruttó 767.761 Ft értékben. Az összeget a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
alábbi számlájára kell teljesíteni az Önkormányzat általános céltartalék kerete terhére: 65100259-
11385222.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. május 3.


40/2021. (V.03) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat általános céltartalék keretéből a Polgármesteri Hivatal
011130 általános igazgatási tevékenység cofog K63 sorra nettó 500.000 Ft, valamint ugyanezen cofog
az Áfa sorára 135.000 Ft, az Önkormányzat 066020 város cofog K63 sorra pedig nettó 157.480 Ft,
valamint ugyanezen cofog az Áfa sorára 42.520 Ft informatikai eszköz beszerzése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. május 7.


41/2021. (V.07) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat általános céltartalék keretéből az Önkormányzat 018010
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel cofog K5021 rovatra bruttó 117.927 Ft. Az
átcsoportosítás oka a gyermekétkeztetés létszámcsökkenése a Covid járvány miatti zárások okán, mely
miatt a beszámoló alapján elszámolt állami normatíva összege kevesebb lett, mint a tervezett, így ez az
összeg visszafizetendő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

42/2021. (V.07.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átutalásra működési támogatásként a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek a tavaszi kertészeti
munkák anyagköltségei (bruttó 402.816 Ft), valamint eszközbeszerzések (819.039 Ft) miatt
keletkezett, és az Önkormányzathoz megtérítés céljából benyújtott számlák ellenértéke, valamint a
veszélyhelyzettel összefüggő többletfeladatok jutalmazására bruttó 1.316.844 Ft, mindösszesen bruttó
2.538.699 Ft értékben. Az összeget a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. alábbi számlájára kell teljesíteni
az Önkormányzat veszélyhelyzeti kerete terhére: 65100259-11385222.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. május 10.


43/2021. (V.10.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy Bakné Fórizs Viktória
megbízási szerződését határozatlan időre meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. május 13.


44/2021. (V.13) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön szerződés megkötésre a Boviga System Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között
Nagytarcsa területén közvilágítással, üzemzavarral, káresettel kapcsolatos munkálatok elvégzése
céljából, bruttó 1.183.640 Ft értékben, melynek fedezete az Önkormányzat Közvilágítás cofog K71
Ingatlanok felújítása teljesítése sora.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. május 20.


45/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy 2021. augusztus 23-tól a
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda vezetőjének Hauptmanné Baraksó Katalin (adószáma: 8368034043)
2142 Nagytarcsa, Széchenyi utca 21/3. sz. alatti lakost nevezem ki 2026. augusztus 22-ig.
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormány rendelet 167/A § (1)
bek. 6. pontja alapján a határozat – a törzskönyvbe történő bejegyzés céljából – 15 napon belül
megküldésre kerül a Magyar Államkincstárba.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. május 26.


46/2021. (V.26.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely
alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

A Nagytarcsa Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (adószám: 28801151-2-43, cégjegyzékszám:
01-09-374568, ügyvezetők: Hadnagy Ernő, Pascal Lambert M Weerts és Yves Léaj Weerts,
székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.) részére a „Nagytarcsa, Alsó Ipari körút –
Déri Miksa utca – Asbóth Oszkár utca kiemelt szegély építés útépítés terve” megnevezésű az
IT SPECIALIST Mérnöki Kft. (adószám: 22608682-2-09, cégjegyzékszám: 09-00221,
ügyvezető: Vitányi Tibor, székhely: 4030 Debrecen, Szacsvay Imre utca 19.) által
megtervezett U.21.27 tervszámú dokumentáció alapján a 2142 Nagytarcsa,
– Alsó Ipari körút (093/339) hrsz. (közút)
– Déri Miksa utca (093/322) hrsz. (út),
– Déri Miksa utca (093/364) hrsz. (közforgalom elől el nem zárt magánút) és az
– Asbóth Oszkár utca (093/289) (093/288) (út)
területek érintett szakaszain a terveken ábrázolt helyeken a süllyesztett szegély kiemelt
szegélyre való átépítésének közterülethasználati díjának elengedéséről döntök.
A Nagytarcsa Község Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
annak rendjéről szóló 17/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján: „A
Képviselő-testület minden olyan esetben, amennyiben úgy dönt, hogy a tevékenység
Nagytarcsa érdekeit szolgálja, dönthet a közterület használati díj elengedéséről.”
Határidő: azonnal
Felelős:

47/2021. (V.26) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Iguvill Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Nagytarcsa
területén Nagytarcsa 520/10 hrsz Épülő bölcsőde 3x25A ideiglenes mérő kiépítése céljából, bruttó
668.144 Ft értékben, melynek fedezete az Önkormányzat Általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

48/2021. (V.26) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Iguvill Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Nagytarcsa
területén Nagytarcsa Könyvtár mérő áthelyezés, valamint a Helyőrségi Klub épület almérő kiépítése
céljából, bruttó 603.950 Ft értékben, melynek fedezete Önkormányzat Általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

49/2021. (V.26) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

A 36/2021. (IV.16) számú Polgármesteri határozat kerüljön módosításra az fizetési ütemezés, a
teljesítési határidő, valamint a szerződéses összeg (3.000.000 Ft helyett 3.750.000 Ft) vonatkozásában.
A bruttó 750.000 Ft fedezete az általános céltartalék keret.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

50/2021. (V.26) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön megrendelésre a SZASZO Service Bt-től 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 84. szám alatti
Helyőrségi Művelődési Otthon tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására vonatkozó szakvélemény
elkészítése mindösszesen bruttó 150.000 Ft (AM) értékben, melynek fedezete az Önkormányzat
általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 1.


51/2021. (VI.01) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön megrendelésre Madaras Gergely E.V.-től 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 84. szám alatti
Helyőrségi Művelődési Otthon energetikai tanúsítványának elkészítése mindösszesen bruttó 198.000
Ft (AM) értékben, melynek fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 3.


52/2021. (VI.03.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata tulajdonát képező 2142 Nagytarcsa,
1256/3 hrsz-ú, természetben a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. sz. alatti ingatlant az AGON Sport- és
Kultúrafejlesztő Kft. székhelyeként használja, megjelölje és azt a cégbíróság felé bejelentse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

53/2021. (VI.03) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat általános céltartalék keretéből az Önkormányzat 072111
Háziorvosi ellátás cofog K123 sorra bruttó 600.000 Ft, valamint ugyanezen cofog K2 sorára 93.000 Ft,
a veszélyhelyzetben nyújtott többlet tevékenység díjazása céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 4.


54/2021. (VI.04.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35., képviseli: Nyerges
Ambrus ügyvezető) Felügyelő Bizottsága a Ptk. 3:122 § (3) bekezdése alapján 2021. június 3. napján
megtartotta ülését, amelyen elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét. Az Ügyrendet felterjesztette a
Társaság legfőbb szerve (Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete) felé jóváhagyásra,
amelyet jelen határozattal jóváhagyok.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

55/2021. (VI.04.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
bekezdésére tekintettel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározottak alapján elkészített,
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja és annak a Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (1052 Budapest, Városház 7.) részére történő megküldését rendeli
el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 7.


56/2021. (VI.07.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre az L-form Kft-vel (székhely: 1118 Budapest, Serleg u. 5. fsz/4.,
adószám: 14665736-2-43, képviseli: Alvári Csaba ügyvezető) a 2142 Nagytarcsa, Sport u. 6. szám
(502/2 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett konténer óvoda tervdokumentációjának elkészítésére
mindösszesen bruttó 1.651.000,- Ft (nettó: 1.300.000,- Ft) értékben az általános céltartalékkeret
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 8.


57/2021. (VI.08.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a House Special Kft.-vel (székhely: 2300 Ráckeve, Sándor u. 7.,
adószám: 25561825-2-13, képviseli: Domoszlai Dávid Patrik ügyvezető) Nagytarcsa közigazgatási
területén földi úton történő szúnyoggyérítésre. A vállalási ár hektáronként nettó 1180,-Ft (bruttó:
1499,-Ft/Ha), a gyérítendő terület 1214 Ha. A vállalási ár mindösszesen bruttó 1.819.300,- Ft (nettó:
1.432.520,- Ft) értékben, amely az általános céltartalékkeret terhére kerüljön kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 9.


58/2021. (VI.09.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve (kiemelt
fejlesztési területekre szóló) 3. módosítása – II. megvalósulási ütem megnevezéssel tárgyalásos
eljárásra benyújtandó dokumentáció partnerségi egyeztetése megvalósult, észrevétel nem érkezett,
ezért a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI. 8.) Korm. Rendelet 42. § (1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetést lezárom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 11.


59/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

1.) Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület között
2015.06.08-án létrejött együttműködési megállapodást 2021.06.11-től a jövőre nézve
megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.) Nagytarcsa Község Önkormányzata közszolgáltatással vegyes hasznosítási szerződést köt az
AGON Sport- és Kultúrafejlelsztő Kft-vel (Cg.: 13-09-213584, adószám: 29302019-2-13,
képviseli Balogh Attila ügyvezető). A szerződésre kifizetendő díj fedezete 2021-ben a 2021.
évi költségvetésben sport támogatásra 081045 cofogon K512 soron elkülönített összeg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

60/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.-vel tűzfal létesítésére,
és az ahhoz szükséges egyéb hálózati eszközök megrendelésére, beüzemelésére az Önkormányzat,
valamint a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nettó 1.359.900 Ft, bruttó 1.727.073 Ft értékben,
melynek fedezete az önkormányzat általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

61/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Ferenczi Kiadó Kereskedelmi és Kiadói Bt-vel a Helyi Hírek
időszaki sajtótermékben sajtócikkek, fényképek, hirdetések közzétételére a lakosság tájékoztatása és
település marketing céljából szerződés szerint, a lapfelület szerinti méret szerinti értékben. Ennek
fedezetére 2021-re bruttó 4.000.000 Ft-os keret elkülönítése szükséges 066020 cofog K342 soron,
melynek fedezete az önkormányzat általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

62/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Tectumart Kft. (2364 Ócsa, Viola u. 15., képviseli: Horváth Zoltán
ügyvezető) és Nagytarcsa Község Önkormányzata között a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065
pályázati azonosító számú projekt kapcsán megépülő bölcsőde tervezői művezetési munkáira az alábbi
feltételekkel:
2 órás helyszíni művezetés esetén nettó 100.000,- Ft/alkalom/mérnök, 2 órát meghaladóan nettó
150.000,- Ft/alkalom/mérnök, amelynek fedezete az Önkormányzat Általános céltartalék kerete. Az
elszámolás utólagos, negyedéves számlabenyújtással.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

63/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön átutalásra a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft által benyújtott, kerítés építésről szóló számla
ellenértéke bruttó 250.825 Ft, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. alábbi számlájára az Önkormányzat
általános céltartalék kerete terhére: 65100259-11385222.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

64/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön átutalásra működési támogatásként a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek a 2021. év 01-05
hónapra kifizetett munkabérek és járulékok ellenértéke (bruttó 16.705.441 Ft), valamint sportpályáról
szemét elszállításának ellenértéke (647.700 Ft) miatt keletkezett, és az Önkormányzathoz megtérítés
céljából benyújtott számlák (zöldterület karbantartás) ellenértéke, mindösszesen bruttó 17.846.973 Ft
értékben. Az összeget a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. alábbi számlájára kell teljesíteni: 65100259-
11385222.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

65/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Kerti Játék Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között
Nagytarcsa területén lévő Sportpályán a Szabadidőpark kialakítása miatt játszótéri eszközök készítése,
szállítása, telepítése céljából bruttó 11.704.945 Ft értékben, melynek fedezete az Önkormányzat
Szabadidő (081045) cofog K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai, valamint a K67 Beruházási
célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése sora.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

66/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Global-Line Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között
Nagytarcsa területén közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítése céljából bruttó 10.869.193 Ft
értékben, melynek fedezete az Önkormányzat Általános Céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

67/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre az Ásztex-Bau Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között
Nagytarcsa Sportpark területén a játszóterek ütéscsillapításához használt anyagok megrendelése és
földmunkák elvégzése céljából bruttó 1.000.000 Ft értékben, melynek fedezete az Önkormányzat
Szabadidő (081045) cofog K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai, valamint a K67 Beruházási
célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése sora. Az elvégzett munka értéke bruttó
2.000.000 Ft, azonban a vállalkozó Nagytarcsa Község Önkormányzatától csak a bekerülési érték felét
kéri megtéríteni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

68/2021. (VI.11) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a Vilatti-Tech Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között
Nagytarcsa Szabadidőpark területén napelemes lámpák beszerzésére bruttó 981.000 Ft értékben,
melynek fedezete az Önkormányzat Szabadidő (081045) cofog K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
kiadásai, valamint a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
sora.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

69/2021.(VI.11). Polgármesteri Határozat
Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 122/2016. (IX.26.) határozatának módosításáról
2021 sz. határozat TSZT módosítás

70/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön vállalkozási keretszerződés megkötésre Nagytarcsa Község közigazgatási területén
aszfaltburkolatú közutak, kerékpárutak és járdák kátyúinak helyreállítási munkálatainak elvégzésére a
RéSa Építőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 2141 Csömör, Mező utca 53.;
Cégjegyzékszám: 13-09-209143). A keretszerződés alapján kátyúzási munkák elvégzése minden
alkalommal megrendelésre történik, melynek fedezete az adott évi költségvetésben kátyúzási
munkálatokra elkülönített összeg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

71/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön szerződés megkötésre a 2142 Nagytarcsa, Sport u. 6. (hrsz.: 502/2) alatti ingatlanon 30 fő
létszámra tervezett konténer óvoda építéséhez szükséges irodakonténerek megvételére, azok
telepítésére, és az ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzésére nettó 38.370.000,- Ft + ÁFA
értékben, melynek fedezete a Város (066020) cofog K62, K67 sorokon a Gyöngy-tó kialakítására
elkülönített nettó 20.000.000 Ft + ÁFA, valamint Nagytarcsa Község Önkormányzatának általános
céltartalék kerete nettó 18.370.000 Ft + ÁFA összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

72/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön vállalkozási szerződés megkötésre Nagytarcsa Községi Könyvtár (2142 Nagytarcsa, Tompa
Mihály u. 19.) klíma-, világítás és elektromos hálózatának korszerűsítési munkálatainak elvégzésére a
Villanycsapat Kft.-vel (Székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.; adószám: 24859372-2-42) bruttó
1.594.485 Ft értékben, melynek fedezete Nagytarcsa Község Önkormányzata Könyvtár (082044)
cofog K71 Ingatlanok felújítása teljesítése, valamint a K74 Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó teljesítése sora bruttó 1.200.000 Ft összegig, valamint a fennmaradó 394.485 Ft
fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

73/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön bérleti szerződés megkötésre Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában álló 2142
Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám alatti, volt Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épületében
vendéglátó egység üzemeltetéséhez szükséges helyiségek bérbeadására az I Love Cookies Korlátolt
Felelősségű Társasággal (Székhely: 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A.; Cégjegyzékszám: 01-09-
297599).
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

74/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön az ELMŰ Hálózati Kft. által megküldött, 2142 Nagytarcsa, 017/1 hrsz. villamosenergia
ellátásával kapcsolatos műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadásra, a szerződés megkötésre, valamint
az ELMŰ Hálózati Kft. által kért bruttó 1.524.909 Ft megfizetésre az Önkormányzat általános
céltartalék kerete terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

75/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Az Infor-Vill Kft.-vel 2020.05.18-án kötött szerződés 60 %-a a tavalyi évben kiegyenlítésre került,
azonban a szerződésből fennmaradt kötelezettség (40%) idei évre tolódott, melynek összege bruttó
1.879.600 Ft. A szerződésben foglaltak teljesítését követően a fenti összeg kifizetésének érdekében
kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat általános céltartalék keretéből Város (066020) cofog K62
sorára 1.480.000 Ft, valamint a K67 sorra 399.600 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

76/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön átcsoportosításra a közművelődési referens megbízási díj emelkedése miatt az Önkormányzat
általános céltartalék keretéből a Közművelődés (082092) cofog K122 Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése bruttó 360.000 Ft, valamint
a K2 szociális hozzájárulási adókiadásai sorra 54.000 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 14.


77/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:

Kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat általános céltartalék keretéből a Csillagszem Óvoda
091140 cofogjának K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése sorára bruttó
3.149.606 Ft, valamint a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
sorra 850.394 Ft az új csoportszobák berendezésének céljából. Ezen keret terhére kerüljön szerződés
megkötésre az SZ.F. Design Bt-vel a bútorok elkészítésére anyagköltségekkel együtt mindösszesen
bruttó 2.966.720 Ft értékben.
Határi.dő: azonnal
Felelős: polgármester

78/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:
Kerüljön átcsoportosításra könyveléstechnikai okok miatt az NSK pályázat beruházási előlege az
Önkormányzat 092120 Köznevelési Intézmény működtetési feladatok cofogjának K71 Ingatlanok
felújítása teljesítése soráról 36.701.384 Ft, valamint a K74 Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó teljesítése soráról 9.909.374 Ft a 018030 Támogatási célú finanszírozási
műveletek cofog K89 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre sorára mindösszesen
46.610.758 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

79/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:
A Flex Polgárőr Egyesületet bruttó 1.000.000 Ft-tal támogatja. A 2021. évi költségvetés Város cofog
K512 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú
támogatás során az előirányzat tervezésre került, a kifizetés annak terhére valósuljon meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

80/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:
A 226/2019.(XI.11) számú Képviselő-testületi határozatot és 47/2020.(II.27) számú Képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

81/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:
Megbízási szerződést köt Ferenci Zoltánnal (szül: Miskolc, 1953. 04. 18. An: Papp Éva, Adószám:
8315184431, Taj szám: 017786412, öregségi nyugdíjas) kommunikációs feladatok ellátására és
tanácsadásra, havi 40 órás időtartamra, határozatlan idejű foglalkoztatásra, három havi felmondással.
Kerüljön átcsoportosításra a megbízási díj összegére az Önkormányzat általános céltartalék keretéből a
Város (066020) cofog K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése sorra bruttó 1.560.000 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

82/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatát a nyári szlovák tábor megrendezése céljából bruttó
1.400.000 Ft-tal támogatja, melynek fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. Kerüljön
támogatási szerződés megkötésre, mely alapján a nemzetiségi önkormányzat elszámolási
kötelezettséggel tartozik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

83/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat:
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021 (V.21.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere
az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesületet a nyári tábor megrendezése céljából bruttó 900.000 Ft-
tal támogatja, melynek fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. Kerüljön támogatási
szerződés megkötésre, mely alapján az Egyesület elszámolási kötelezettséggel tartozik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2021. június 28.


84/2021.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal elfogadja a napirendet
Nyílt ülés:
1. Második védőnői körzet pályázati kiírásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Polgármester jelentése a folyamatban lévő ügyekről.
Elterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. A 2020 novemberétől fennálló veszélyhelyzetben hozott döntések, határozatok, rendeletek Képviselő-testület általi megtárgyalásának megkezdése.
Elterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

85/2021.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Nagytarcsai II. Védőnői körzet megüresedett állására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

86/2021.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hallgatóság soraiból szólásra jelentkezőnek szót ad.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

87/2021.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hallgatóság soraiból szólásra jelentkezőnek szót ad.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

88/2021.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hallgatóság soraiból szólásra jelentkezőnek szót ad.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2021. július 27.


89/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. július 27 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

90/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő első napirendi pont „a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elnapolásáról név szerinti szavazással dönt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

91/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő első napirendi pont a „a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás” -át tárgyalja.
Bardócz Gábor Igen
Kovács Tibor Ferenc Igen
Rónai Pálné Igen
Koszták Rudolf Nem
Papp Gabriella Diána Nem
Rimóczi Sándor Vilmos Nem
Szlaukó Istvánné Nem
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

92/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a módosított napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés:

1. A II. Háziorvosi körzet pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Blaskovits Oszkár Általános Iskola focipályájának műfüves pályává való átalakítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Szerződés elfogadása a Nagytarcsai térfigyelő kamerák üzemeltetésével kapcsolatosan
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. 73/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Képviselő-testület 2021. második félévi munkaterve
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda bővítésével járó többletköltségek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. A Béta Motor Sportegyesület támogatás igénylése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

93/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2.§. b) és c) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nagytarcsa Községben a háziorvosi teendőket Dr. Salamon Ilona háziorvos közreműködésével vállalkozói formában lássa el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

94/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. Biztosítja a vállalkozó háziorvos számára a feladatok ellátásához megfelelő feltételekkel rendelkező rendelő helyiséget.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozó háziorvost a NEAK közvetlen finanszírozza.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt ellátási szerződést aláírja a II. körzet háziorvosával.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

95/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 73/2021. (VI.11.) számú Polgármesteri Határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

96/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2021. munkatervét az elhangzott változtatásokkal.
Határidő: 2021. december 31.(folyamatos)
Felelős: Ancsin László
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

97/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda személyi állománya kerüljön bővítésre 2 fő óvodapedagógussal, 1 fő pedagógiai asszisztenssel, valamint 1 fő dajkával, továbbá úgy dönt, hogy a
Csillagszem Óvoda személyi költségeire 5.700.000 Ft-ot, a közüzemi díjakra további 2.000.000 Ft-ot, valamint a konyha berendezésére 2.000.000 Ft-ot különít el, amelynek fedezete az Önkormányzat Általános Céltartalék kerete.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

98/2021.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Béta Motor Sportegyesületet 3.000.000 Ft-tal támogatja, melynek fedezete az Önkormányzat Általános Céltartalék kerete.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2021. augusztus 31.


99/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. augusztus 31-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

100/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a módosított napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Zárt ülés:

1 Nagytarcsa település II. védőnői körzetre beérkezett pályázat megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester

Nyílt ülés:
1 „Tiszta udvar, rendes ház 2021.” pályázat módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
2 Füzesligeti Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 2021. évi támogatása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
3 Szlovák Önkormányzat támogatása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
4 Csillagszem Óvoda vezetői kinevezésének módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
5 Tóth Istvánné kérelme – a 1235/12 és a 0142/56 hrsz-ú „kivett helyi közút” ingatlanok térítésmentes átadása Nagytarcsa Község Önkormányzata részére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
6 Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

101/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 130097435 finanszírozási kóddal rendelkező védőnői körzetet Csépe Katalin Éva védőnőtől visszaveszi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

102/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2. §. b) és c) pontja alapján hozzájárul, hogy Nagytarcsa Községben a II. körzet védőnői teendőit Székelyhidi Boglárka Eszter védőnő közreműködésével egyészségügyi szolgálati jogviszony formájában lássa el 2021. szeptember 1. napi hatállyal határozatlan időre 3 hónap próbaidő kikötésével.
Biztosítja a védőnő számára a feladatok ellátásához megfelelő feltételekkel rendelkező helyiséget.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződést aláírja a II. körzet védőnőjével. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

103/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” 2021. évi pályázatot.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

104/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata összesen 310.000,- Ft összegben támogatja a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületet rendezvényeinek lebonyolításához a „Közművelődés cofog K512” keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

105/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata összesen 1.200.000, – Ft összegben támogatja a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának rendezvényeit, azok lebonyolítását az alábbiak szerint: „Közművelődés cofog K512” keret terhére 800.000, – Ft értékben és további 400.000, – Ft átcsoportosítása szükséges az előző keretre általános céltartalékból.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

106/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 45/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képvisel-testülete úgy határoz, 2021. augusztus 16-tól a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda vezetőjének Hauptmanné Baraksó Katalin, (adószáma: 8368034043) 2142 Nagytarcsa, Széchenyi u. 21/3. sz. alatti lakost nevezem ki 2026. augusztus 15-ig.
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31. Kormány rendelet 167/A §. (1) bekezdés 6. pontja alapján a határozat – a törzskönyvbe történő bejegyzés céljából – 15 napon belül megküldésre kerül a Magyar Államkincstárba.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

107/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a csatolt szerződéstervezetek szerint a Nagytarcsa, 1235/12 hrsz-ú (125m2) és a 0142/56 hrsz-ú (476m2) „kivett helyi közút” művelési ág elnevezésű területeket térítésmentesen átveszi.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

108/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban a 2021. július 27.-i Képviselő-testületi ülésre készített határozati javaslat kerüljön be a jelen határozati javaslatok közé.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

109/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban jelen ülésen név szerint szavaz.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

110/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásása napirendi ponthoz készített előterjesztés szerinti 1-5. határozati javaslatokról nem kíván szavazni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

111/2021.(VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gigant-Moda Kft-vel 2019. szeptember 26-án megkötött, és a polgármester által képviselő-testületi határozat nélkül aláírt szerződést utólagos jóváhagyással orvosolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 0 igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA.
Bardócz Gábor 1 NEM szavazattal ELUTASÍTOTTA
Koszták Rudolf 1 NEM szavazattal ELUTASÍTOTTA
Kovács Tibor Ferenc 1 NEM szavazattal ELUTASÍTOTTA
Papp Gabriella Diána 1 NEM szavazattal ELUTASÍTOTTA
Rónai Pálné 1 NEM szavazattal ELUTASÍTOTTA
Szlaukó Istvánné 1 NEM szavazattal ELUTASÍTOTTA

2021. szeptember 27.


112/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felveszi napirendre Bardócz Gábor Képviselő által készített előterjesztést, aminek a címe: A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Nyerges Ambrus munkájával kapcsolatos súlyos kötelezettségszegés miatt, írásbeli figyelmeztetés kezdeményezése
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

113/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felveszi napirendre Rónai Pálné Képviselő által készített előterjesztést, aminek a címe: A veszélyhelyzetben hozott 59/2021 polgármesteri határozat felülvizsgálata
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

114/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felveszi napirendre Rónai Pálné Képviselő által készített előterjesztést, aminek a címe: Az önkormányzat hivatalos lapja és felelős kiadója –
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

115/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felveszi napirendre Kovács Tibor Ferenc Képviselő által készített előterjesztést, aminek a címe: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

116/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felveszi napirendre Kovács Tibor Ferenc Képviselő által készített előterjesztést, aminek a címe: A 2020. november 4-től a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a polgármester által hozott 61/2021.(VI.11.) és a 81/2021. (VI.11,) Polgármesteri Határozatok felülvizsgálata
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

117/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy az eredeti napirend szerinti 20, 21 és 22-es napirend a nyílt ülés elejére kerül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

118/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a módosított napirendet az alábbiakban fogadja el:
Zárt ülés:

1. Település támogatás kérelme
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Nyílt ülés:
1. Vizsgálóbizottsági jelentés járdaépítés ügyében
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Vizsgálóbizottsági jelentés Gyöngy-tó ügyében
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Nyerges Ambrus munkájával kapcsolatos súlyos kötelezettségszegés miatt, írásbeli figyelmeztetés kezdeményezése
Előterjesztő: Bardócz Gábor Képviselő
5. A veszélyhelyzetben hozott 59/2021 polgármesteri határozat felülvizsgálata
Előterjesztő: Rónai Pálné Képviselő
6. Az önkormányzat hivatalos lapja és felelős kiadója –
Előterjesztő: Rónai Pálné Képviselő
7. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kovács Tibor Ferenc Képviselő
8. A 2020. november 4-től a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a polgármester által hozott 61/2021.(VI.11.) és a 81/2021. (VI.11,) Polgármesteri Határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Tibor Ferenc Képviselő
9. Nagytarcsai gyermekorvos 2021.évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Csillagszem Óvoda 2021/2021. évi beszámolója
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Tiszta udvar rendes ház pályázat elbírálása
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Nagytarcsa Község Közművelődési Rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos
14. 3/2021 (II.17) költségvetési rendelet I. számú módosítása (melléklet: Rendeleti tábla)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Beszámoló Nagytarcsa Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Előirányzat módosítás – fizetendő ÁFA
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020 évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. Holló Krisztián Zoltán kérelme- civil szervezet megalapítása kapcsán névhasználathoz való hozzájárulás kérése a képviselő-testülettől
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti „kivett közterület” megnevezésű földrészlet „kivett árok” művelési ágra történő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. A Nagytarcsa 487/3 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átvétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Tükör és tábla elhelyezése a Honfoglalás utca „S” kanyarban
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. Gyaloghíd telepítése a meder fölé az Ibolya utca végénél a 830/5 hrsz-ú Gyöngyvirág utca felé
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. A Petőfi u. – Rákóczi u kereszteződésében forgalom irányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely tervezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. A Millennium utca- Petőfi utca gyalogátkelőhely és buszöböl építése ügyében elhangzott tájékoztatás alapján hozott, TEFÜ bizottsági javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Felsőrét Lakóparkot érintő településrendezési szerződések felülvizsgálata a TEFÜ bizottsági javaslat szerint
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri beton sportpálya korszerűsítése gumiburkolat kialakításával
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

119/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat (Zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kérelmező részére 40. 000 Ft összegű eseti települési támogatást állapít meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

120/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

121/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a járdaépítéssel kapcsolatban, a 212/2020 Képviselő-testületi határozat alapján létrehozott vizsgálóbizottság jelentését elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

122/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy független igazságügyi árszakértőt bíz meg a járdaépítéssel kapcsolatos anyagi kár megvizsgálására és annak mértékének megállapítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

123/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy független jogi tanácsadót bíz meg a jogsértések és szabálytalanságok megállapítására, valamint a lehetséges jogorvoslatok meghatározására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

124/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyöngy -tóval kapcsolatosan, 2021.08.09-vel készült vizsgáló bizottság jelenést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

125/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyöngy -tóval kapcsolatosan, 2021.08.09-vel készült Vizsgáló Bizottsági jelentésben említett jogi segítségkérést igénybe kívánják venni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

126/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rimóczi Sándor Vilmost írásbeli figyelmeztetésben kívánja részesíteni a Gyöngy-tóval kapcsolatos munkálatok során elkövetett szabálytalanságok és törvénytelenségek kapcsán. Ezért felkéri a jegyzőt, hogy munkajogász bevonásával az írásbeli figyelmeztetést a hatályos jogszabályok mentén készítse elő és tárja a Képviselőtestület elé.
Felelős: Ancsin László jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

127/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy hét múlva tárgyalják újra rendkívüli ülésen a „A veszélyhelyzetben hozott 59/2021 polgármesteri határozat felülvizsgálata” című napirendi pontot azzal a feltétellel, hogy a rendkívüli ülés időpontjáig a Grund területén ne legyen beruházás.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot EUTASÍTJA

128/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
A Nagytarcsai Tömegsport Egyesülettel tárgyalások elindítását kezdeményezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

129/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Agon Sport és Kultúrafejlesztő Kft-vel 2021.06.17-én kelt szerződését közös megegyezéssel megszünteti, amennyiben a másik fél nem ért egyet akkor rendkívüli felmondással.
Felkéri a Polgármestert az intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2021. október 1.
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

130/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a módosított napirendben szereplő 14, 15, 16-os naprendeket vegyék előre soron következőnek:
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

131/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytarcsa Község Önkormányzatának intézményekkel együtt vett 2021. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevételi főösszeg 2.802.699.710 3.093.177.949 1.674.105.060 54,12%
Kiadási főösszeg 2.802.699.710 3.093.177.949 982.864.297 31,78%

Nagytarcsa Község Önkormányzatának (intézményekkel együtt) 2021. évi költségvetés előirányzatainak
első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 345 074 663 563 394 724 284 714 523 50,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 341 604 423 341 604 423 0
Közhatalmi bevételek 746 145 000 746 145 000 428 650 987 57,45%
Működési bevételek 62 391 472 61 951 144 28 554 172 46,09%
Felhalmozási bevételek 76 200 000 76 200 000 100 000 0,13%
Működési célú átvett pénzeszközök 35 000 000 35 000 000 0 0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 79 347 100 79 347 100 1 731 300 2,18%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
Maradvány igénybevétele 600 655 079 600 664 218 600 664 218 100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 59 200 780 59 200 780 100,00%
Központi irányítószervi támogatás 516 281 973 529 670 560 270 489 080 51,07%
2 802 699 710 3 093 177 949 1 674 105 060 54,12%
Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Személyi juttatások 439 314 714 447 888 488 227 095 143 50,70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 362 325 69 447 658 37 409 282 53,87%
Dologi kiadások 306 037 009 314 593 743 119 735 254 38,06%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 700 000 12 700 000 4 533 247 35,69%
Egyéb működési célú kiadások 417 355 702 548 312 527 152 945 028 27,89%
Beruházások 943 242 723 1 009 788 710 35 506 540 3,52%
Felújítások 65 279 758 20 839 219 5 836 539 28,01%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 46 610 758 46 610 758
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 10 622 860 50,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai 529 161 759 601 751 126 342 569 646 56,93%
2 802 699 710 3 093 177 949 982 864 297 31,78%

A Nagytarcsa Község Önkormányzatának (intézmények nélküli) 2021. évi költségvetési előirányzatainak
első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 345 074 663 563 394 724 284 714 523 50,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 341 604 423 341 604 423 0
Közhatalmi bevételek 746 030 000 746 030 000 428 625 987 57,45%
Működési bevételek 55 814 972 55 374 644 25 057 410 45,25%
Felhalmozási bevételek 76 200 000 76 200 000 100 000 0,13%
Működési célú átvett pénzeszközök 35 000 000 35 000 000 0 0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 79 347 100 79 347 100 1 731 300 2,18%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
Maradvány igénybevétele 594 059 981 594 069 120 594 069 120 100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 59 200 780 59 200 780 100,00%
2 273 131 139 2 550 220 791 1 393 499 120 54,64%

 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Személyi juttatások 62 868 286 64 968 286 31 088 264 47,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 070 974 10 152 874 4 546 384 44,78%
Dologi kiadások 217 568 917 225 650 571 85 231 278 37,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 700 000 12 700 000 4 533 247 35,69%
Egyéb működési célú kiadások 417 355 702 548 312 527 152 945 028 27,89%
Beruházások 938 912 023 1 000 021 710 32 228 449 3,22%
Felújítások 63 247 758 18 807 219 5 836 539 31,03%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 46 610 758 46 610 758
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 10 622 860 50,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai 529 161 759 601 751 126 342 569 646 56,93%
2 273 131 139 2 550 220 791 716 212 453 28,08%

A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 232 723 780 235 117 794 109 794 604 46,70%
Kiadás 232 723 780 235 117 794 115 872 580 49,28%

A Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 258 942 353 267 619 983 135 906 505 50,78%
Kiadás 258 942 353 267 619 983 140 305 661 52,43%

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 37 902 438 40 219 381 16 650 109 41,40%
Kiadás 37 902 438 40 219 381 20 127 073 50,04%

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

132/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön megemelésre a 066020 Város- és községgazdálkodás cofog fizetendő ÁFA előirányzata 40.000.000 Ft-tal, melynek fedezete az Önkormányzat Általános Céltartalék kerete.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

133/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy mivel a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Nyerges Ambrus többször elmulasztotta a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítését, munkaköri kötelezettségének nem tett eleget, írásbeli figyelmeztetésben részesíti, és felszólítja az elmulasztott beszámolók 2021.10.01-ig történő benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

134/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörére 2021. október 15-i határidővel Nagytarcsa Község Önkormányzata pályázatot írjon ki, és az erre releváns helyeken jelentesse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

135/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Nyerges Ambrus 2021. december 31-ig tartó határozott idejű munkaszerződését nem hosszabbítja meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

136/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az önkormányzat hivatalos lapjának neve NAGYTARCSA, az erre vonatkozó SZMSZ részt hozzák összhangba a név használatával és az összes vonatkozó jogszabállyal.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

137/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az önkormányzat hivatalos lapjának kiadója a H2 Highway Korlátolt Felelősségű Társaság.
Az Enter Art Bt kerüljön törlésre a rendszerből
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

138/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felszólítja a Nagytarcsa újság főszerkesztőjét, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé a szükséges bejelentést tegye meg
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

139/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 61/2021. (VI.11.) Polgármesteri Határozat alapján, Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Ferenczi Kiadó Kereskedelmi és Kiadói Betéti társaság között, 2021. június 11-én megkötött vállalkozói szerződést azonnali hatállyal felmondja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

140/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 81/2021. (VI.14.) Polgármesteri Határozat alapján, Nagytarcsa Község Önkormányzata és Ferenczi Zoltán magánszemély között, 2021. június 14-én kötött megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

141/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 36/2021 (IV.16) és 49(V.26) számú határozatokról való elszámolás a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. beszámolójába kerüljön bele részletes kimutatásokkal és bizonylatokkal.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: A soron következő Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülés
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

142/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a 27/2021 (IV.06) polgármesteri határozatot
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

143/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a 52/2021 (V.03) polgármesteri határozatot
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

144/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 22:00 óra után is kívánják folytatni az ülést.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

145/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jegyző tegyen javaslatot a soron következő Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülésre a honlapon való közzétételről, a közérdekű adatok köréről és kerüljön kiküldésre a közzétételi szabályzattal együtt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: A soron következő Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülés
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

146/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Gyermekorvos 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

147/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. évi munkaterve alapján a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2020/2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

148/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás közzétételére.
A 2022. évi költségvetésben 400.000 Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

149/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat hagyományos kategóriájának díjazottjai az alábbiak legyenek:
I. helyezett: Nagytarcsa, Sztehlo Gábor u. 9.szám alatti ingatlan tulajdonosa
II. helyezett: Nagytarcsa Kossuth u.11 szám alatti ingatlan tulajdonosa
III. helyezett: megosztva: a Nagytarcsa Széchenyi u. 28/A és a Nagytarcsa Fasor u.6. szám alatti ingatlan tulajdonosa
modern kategóriájának díjazottjai az alábbiak legyenek:
I. helyezett: Nagytarcsa Csontváry u.5. szám alatti ingatlan tulajdonosa
II. helyezett: Nagytarcsa Szilfa u. 27.szám alatti ingatlan tulajdonosa
Kérje fel a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

150/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 10/2013. (IV.15.) rendeletét a hatályos jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

151/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, leveszi napirendről a
„Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020 évi beszámolójának elfogadása” című pontot.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

152/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Holló Krisztián Zoltán kérelmező által a Civilek Nagytarcsáért elnevezéssel megalapítani szándékozott civil szervezet, tervezett nyilvántartásba vételi eljárása kapcsán a „Nagytarcsáért” szó az egyesület elnevezésében szerepeljen.
Felelős: Ancsin László Zoltán jegyző
Határidő : határozathozatalt követő 8 munkanap
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

153/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
I. a 135/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozatot visszavonja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a Magyar Állam tulajdonában álló Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti „kivett közterület” művelési ág alá tartozó földrészlet művelési ágának „kivett árok” -ra történő módosítását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

154/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 487/3 helyrajzi számú, 143 nm területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánutat önkormányzati vagyonba térítésmentesen átveszi.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

155/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Honfoglalás utca 1248/1 hrsz- telek sarkánál lévő kanyarba tükör és elsőbbséget szabályozó tábla felszerelését elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

156/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felsőrét-lakópark Iglic utca (927 HRSZ) és Gyöngyvirág utca (830/5 HRSZ), Szilas-patak medre feletti összekötésére gyalogos fahidat építtet. Az árajánlatot, a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően kívánja kezelni, felkéri a Polgármestert az árajánlatok bekérésére. Továbbá a HEMO mögötti gyaloghíd tulajdonosi viszonyait tisztázza és ennek függvényében a fentiek szerint beruházást indítson.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

157/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága az alábbi határozati javaslatot teszi a Képviselő-testület felé:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a beszerzési szabályzatának megfelelően kérjen be TERVEZÉSI árajánlatokat a Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésébe létesítendő forgalomirányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely kialakítására.
A kapott árajánlatokat a következő TeFü és JÜP Bizottsági üléseken a bizottság tagjai tárgyalják.
Határidő: 2021.09.30-ig
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

158/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Millennium
utca – Petőfi utca gyalogátkelőhely és buszöböl építése ügyében polgármester úr vegye fel a
kapcsolatot a MID Kft.-vel garanciális javítások elvégzése ügyében a PMKH, a Magyar
Közút Zrt. és Volánbusz Zrt. észrevételeinek figyelembevételével.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

159/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar
Közút Zrt. közútkezelőtől munkakezdési hozzájárulást kell kérni és az általa előírt feltételek
mentén a gyalogátkelőhely és buszöböl átépítését el kell végezni.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

160/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elkészült
gyalogátkelőhely és buszöböl kialakítása után útépítési tervezőnek – egyeztetve a szükséges
szakhatóságokkal – a kialakított állapotnak megfelelően tervet kell készítenie és az útügyi
hatóság felé fennmaradási és forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

161/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község
Önkormányzata által a Felsőrét Lakóparkot érintő településrendezési szerződéseket felülvizsgálja és
javaslatot tesz a fejlesztők által elmaradt vállalások rendezésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

162/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő sportpálya gumiburkolattal való borítására vonatkozóan vállalkozási szerződés köt: 3B LINE Europe Kft. kivitelező által adott árajánlat alapján az – Alépítmény javítási munkálataira: anyag+munkadíj (nettó 777.500.-Ft) bruttó 987.425.-Ft. – Pálya 20 mm vastag kétrétegű (10 mm kopóréteg + 10 mm fekete gumialjzat) burkolattal való lefedésére anyag+munkadíj (nettó 12.784.776.-Ft) bruttó 16.236.666.-Ft. – Egyéb kiegészítők (4 db kosárlabda palánk, 2 db focikapu, 1 szett röplabda háló és állvány, foci és röplabda pályavonalazás, labdafogó háló 2 db a rövidebb oldalra) felszerelési munkálataira anyag+munkadíj: (nettó 4.130.000.-Ft.) bruttó 5.245.100.-Ft. Az árajánlatot adó garantált minőséget, 2 év jótállást és minimum 10 év élettartamot ad a beépített öntött gumiburkolatra.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

163/2021(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közmeghallgatás dátuma 2021. október 28. 17:00, helyszíne a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tornaterme.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2021. október 25.


164/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. október 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Tibor Ferenc képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

165/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. október 25-i Képviselő-testületi ülésre meghirdetett első napirendi pontot zárt ülés helyett nyílt ülésen kívánja tárgyalni
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

166/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadják el:
Nyílt ülés:
1. AGON Sport Kft. felmondás
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
Nyílt ülés:
1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatokhelyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
2. Ajándékozási szerződés – Nagytarcsa külterület 085/149 hrsz-ú zárt magánút díjmentes átvétele
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
3. Nagytarcsa község területén lévő térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
4. Öregszőlő közvilágítással kapcsolatos lakossági kérelem
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
5. Önkormányzati TV médiaszolgáltatás megrendelése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
6. Közművelődési referens státusz igény
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
7. Prizma-Junior Zrt. szolgáltatási árainak 15 %-os emelése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
8. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 17/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
9. Szerződés megkötése tűz- és munkavédelmi feladatok végzésére
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
10. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
11. A Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
12. A Füzesligeti Szabadidőpark karbantartása, fejlesztése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
13. Nagytarcsa Község települési könyvtár ellátása 2022-től
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
14. 2142 Nagytarcsa Sport utca 6. szám alatti ingatlanon létesített konténer óvoda ügyében pótmunkák elvégzésére vonatkozó szerződéskötés
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
15. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. I., II. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
16. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
17. 233/2020. (X.05.) Képviselő testületi határozat szabálytalan végrehajtása
Előterjesztő: Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
18. Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
19. Védőnői beszámoló
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
20. Háziorvosi beszámoló
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
21. Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
22. Közművelődési rendelet
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
23. Kerékpár út koncepció terv készítése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
24. HEMO bejárás
Előterjesztő: Bardócz Gábor Képviselő
25. Grund bejárás
Előterjesztő: Bardócz Gábor Képviselő
26. Táncsics Művelődési Ház bejárás
Előterjesztő: Rónai Pálné Képviselő
27. Nagytarcsa község területén működő piac elárusító helyeinek téli megvilágítása
Előterjesztő: Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
28. Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri beton sportpálya burkolatának korszerűsítése gumiburkolattal – szerződés módosítás
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
29. Nagytarcsa külterület 0119/114 hrsz ajándékozási szerződés
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
30. Nagytarcsa belterület 1237/3 hrsz ajándékozási szerződés
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
31. II. Háziorvosi körzet szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
32. Nagytarcsa csapadékvíz vésztározó („Gyöngy-tó) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében az érintett ingatlanok megvételére vételi ajánlat megtétele
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
33. Nagytarcsa Község hidrogeológiai vízbázisának felmérése független szakértői vizsgálat megrendelése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
34. Grund játszótér fejlesztése
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
35. Mötv70 polgármesteri tisztség megszüntetése iránti közigazgatási per indítás érdekében
Előterjesztő: Kovács Tibor Ferenc
36. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

167/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
A Nagytarcsa külterület 085/149 helyrajzi számú, 1135 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút önkormányzati vagyonba történő vételéről
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsa külterület 085/149 helyrajzi számú, 1135 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánutat önkormányzati vagyonba térítésmentesen átveszi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 0 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASITOTTA

168/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, a 2021. évben a költségvetésben 6 millió Ft-ot biztosít az előterjesztésben szereplő megfigyelőrendszer eszközök beszerzéséhez, valamint a tervezési, engedélyeztetési feladatok megkezdéséhez, amely egyben tartalmazza a 2022 –ben a bővítéshez szükséges tervek és engedélyek beszerzését is, továbbá az összeget a céltartalék terhére biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

169/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön szerződés megkötésre a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére a legjobb árajánlatot adó Lantastic gazdálkodó szervezettel a havi 195.000 (AM) Ft-ért
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

170/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Öregszőlő területen a csatolt terveknek megfelelően a közvilágítási rendszert továbbfejleszti és felkéri a Hivatalt, hogy bonyolítsa le a beszerzési eljárást, továbbá a pénzügy 30.000.000 forintot (harmincmillió forintot) biztosít az általános céltartalék terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

171/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön szerződés megkötésre a GLX Média Kft-vel havi 44.000 Ft + ÁFA bruttó összegben élő videó szolgáltatás biztosítása érdekében.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

172/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy fő közművelődési referens státuszt hoz létre Nagytarcsa Község Önkormányzatánál, melyhez a 2021. év hátralévő 1 hónapjára az általános céltartalék keret terhére 901.285 Ft-ot csoportosít át a Közművelődés 082092 cofog K1 és K2 soraira az alábbi bontásban:
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 361.000 Ft
K1102 Normatív jutalmak teljesítése 361.000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások teljesítése (cafeteria) 33.333 Ft
K1108 Ruházati költségtérítés teljesítése 25.000 Ft
K2 Munkaadókat terh. járulék. és szoc.hj.adó 120.952 Ft
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

173/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendkívüli ülésre visszahozza megtárgyalni a Prizma Junior Kft. áremelési igényét.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

174/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön szerződés megkötésre 2021.11.01-től Kövecs Dávid egyéni vállalkozóval negyedévente bruttó 66.000 Ft összegben Nagytarcsa Község Önkormányzatának, valamint a Szociális Segítő Szolgálatnak a tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására, valamint az alábbi épületek rendszeres ellenőrzésére:
– Szociális Segítő Szolgálat 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38.
– Falumúzeum 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21.
– Nagytarcsai Könyvtár 2142 Nagytarcsa, Tompa M. u. 19.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

175/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely önkormányzati tulajdonba vételéről szóló kérelmet, a módosításokkal kiegészítve az MNV Zrt. felé újból benyújtja.
A 22/2020. (I.20.) Képviselő-testület határozata a Mötv. 13.§ (1) bekezdésében felsorolt konkrét feladatvállalás megjelölésével kerüljön kiegészítésre.
„7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
16. nemzetiségi ügyek;”
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

176/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület számára 570.000 Ft összegben működési támogatást nyújt. A támogatás fedezete Nagytarcsa Önkormányzatának költségvetési rendeletének általános céltartalék kerete, továbbá a támogatás kapcsán támogatási szerződés kerüljön megkötésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

177/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesligeti Egyesület által jelzett, a Füzesligeti Szabadidőpark területén észlelt, sérült, balesetveszélyes játszótéri eszközök javítása, cseréje ügyében haladéktalanul intézkedik.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

178/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesligeti Egyesület által, önerőként beszerzett egy db fa információs tábla, 2 db kisméretű futballkapu, négy napvitorla készlet, azaz 12 db napvitorla rögzítő oszlop telepítési munkálataira árajánlatokat kérjen be és a munkálatokat a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft által mielőbb – a téli időjárás beállta előtt végezze el.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

179/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesligeti Szabadidőpark fejlesztése kapcsán, az egyesület által kezdeményezett munkálatokra (megrongált pad pótlása, 8 db sérült betongyűrűk javítása, 7 db fa ülőke kialakítása, mindkét homokozó fa szegéllyel való ellátása, homokcsere, 4 db cigaretta csikktartó szemetes elhelyezése) árajánlatokat kérjen be.
A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. benyújtja a számlákat a munkálatok elvégzése után, ami a Nagytarcsa Község Önkormányzat általános céltartalék terhére kerül kifizetésre
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

180/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesligeti Szabadidőpark fejlesztésére vonatkozóan a 2022 év költségvetésének terhére az alábbi beruházásokat tervezze be, az erre szánt keretösszeg 20.000.000 forint.
A Füzesligeti Szabadidőpark 4 db köztéri kamerával való ellátása, futókör kialakítása, kutyafuttató létesítése.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

181/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Továbbra is a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján látja el ezt a feladatot, úgy módosítva az erre vonatkozó megállapodást, hogy az Önkormányzat vállalja a szolgáltatás finanszírozását, amit eddig a Központi Költségvetésből kapott a település. Ez a 2021-es évre 1.002.460.- Ft volt. Ennek összege nem haladhatja meg a kieső központi költségvetési előirányzatot. Ebben az esetben az eddigi rendszer folytatódik.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

182/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Könyvtár vezetőjének beszámolója című napirendet előre hozza
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

183/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Könyvtár 2021. évi beszámolóját elfogadja
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

184/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Sport utca 6. szám 502/2 hrsz. alatti ingatlanon létesített konténer óvoda ügyében bruttó 10.000.000 forint keretet különít el az Önkormányzat költségvetési rendeletének általános céltartalék keretének terhére a használatba vételhez szükséges, az előterjesztésben szereplő a Konténerpiac Kft. (adószám: 12627200-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-166332, ügyvezető: Pásztor Mihály, székhely: 2142 Nagytarcsa, Cinkotai utca 1.) kivitelező által benyújtott pótmunkák elvégzéséhez, valamint a további, a használatba vételi engedély kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulások által előírt pótmunkák elvégzésére.
Felelős: PolgármesterHatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

185/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2021. március 30-i közszolgáltatási szerződés 4. ellenőrzés című fejezet szerint készített 2021 I. és II. negyedéves elszámolását elfogadja
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 0 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

186/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vizsgálatot indít a 233/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata végrehajtásának ügyében.
A vizsgálat terjedjen ki arra, hogy ki, kik működtek közre abban, hogy a határozatban foglaltakkal ellentétes megbízást kötött Nagytarcsa Község Önkormányzata Dr. Rádonyi Dénes közjegyzőirodával.
A vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges jogi és munkajogi intézkedéseket, kezdeményezze az Önkormányzatnak okozott anyagi kár megtérítését
Határidő: a határozat elfogadását követő 5 munkanapon belül
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

187/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsai
I-II Védőnői körzet 2021. évi beszámolóját elfogadja
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

188/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Védőnők által jelzett műszaki meghibásodások és műszaki hiányosságok ügyében azonnal intézkedjen.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

189/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Felnőtt Háziorvos 2021. évi beszámolóját elfogadja
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

190/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolóját elfogadja
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

191/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, pályázatot ír ki Nagytarcsa kerékpárút hálózata koncepció terveinek elkészítésére.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

192/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy árajánlatokat kér be a HEMO-hoz kapcsolódóan műszaki feladatokat ellátó céggel, amelynek a feladata az ingatlan épületgépészeti, elektromos és építőipari felmérése; a dokumentációk és tervek aktualizálása; a garanciális munkák feltárása, jegyzőkönyvezése, menedzselése; az épület kulcsrakész állapotához kapcsolódó munkák tételes árazatlan költségvetésének elkészítése; a munkák elvégzéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

193/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hivatal árajánlatokat kér be a HEMO-val kapcsolatosan meghatározott tételes, árazatlan költségvetésben előírt szakipari munkákra és szerződést köt egy generál kivitelezővel, aki a meghatározott feladatokat elvégzi a lehető legrövidebb idő alatt.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

194/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35 szám alatt található Táncsics Művelődési Ház bérlemény hátsó falának ázása okán a szomszédos ingatlan tulajdonosa kerüljön felszólításra, hogy az ázás okát azonnal szüntesse meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

195/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35 szám alatt található Táncsics Művelődési Ház bérlemény felújítási munkálataira vonatkozóan felveszi a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, a Coop Zrt-vel.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

196/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Közszolgáltató, a piac téli üzemeltetése érdekében, szerezzen be 10db minimum 30W-os LED akkumulátoros reflektort, melynek üzemideje egy töltéssel minimum 3óra.
A beszerzett eszközök kerüljenek a Közszolgáltató kezelésébe, aki gondoskodik azok rendezvényekre, illetve piaci napokra történő kihelyezéséről.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

197/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2021. (IX.27.) Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
– Alépítmény javítási munkálataira (4 oldali szegélyezéssel):
– anyag+munkadíj (nettó 1.003.100.-Ft) bruttó 1.273.937.-Ft.
– Pálya 20 mm vastag kétrétegű (10 mm kopóréteg + 10 mm fekete gumialjzat) burkolattal való lefedésére
– anyag+munkadíj (nettó 12.784.776.-Ft) bruttó 16.236.666.-Ft.
– Egyéb kiegészítők (kosárlabda palánk telepítése, 2 db focikapu (3×2 m), röplabda háló telepítéssel, Labdafogó háló 18,5 x 5 m, zöldbetonozott zártszelvény oszlopokra feszítve, Labdafogó háló 12 x 5 m, zöldbetonozott zártszelvény oszlopokra feszítve,) felszerelési munkálataira
anyag+munkadíj: (nettó 4.100.000.-Ft.) bruttó 5.207.000.-Ft.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

198/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti előszerződés Dr. Salamon Ilonával elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

199/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzat képviseletében Dr. Jakab János ügyvéd járjon el, az általa 2021. október 19. napján szerkesztett levélben foglaltakat kiegészítve ” elektromos veszély elhárítási javaslatokat tartalmazó jegyzőkönyv szerinti kiegészítéssel”, azaz a 2021. június 17.-én kelt szerződést a 12.4 pontja alapján rendkívüli felmondással mondja fel az Agon Sport és Kultúrafejlesztő Kft.-vel.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

200/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz, hogy Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 70.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján közigazgatási pert indít Rimóczi Sándor Vilmos polgármester ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve mulasztása miatti jogi felelősségének megállapítása iránt, a polgármester tisztségének megszűnése érdekében.
Egyúttal e törvény (2) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint a keresetlevél bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg – az azonnali jogvédelem szabályai szerint – kéri a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését.
A felfüggesztéstől a polgármesteri jogkört Szlaukó Istvánné alpolgármester gyakorolja.
A jogi képviseletről, a keresetlevél benyújtásáról a jegyző gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2021. november 29.


201/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy felveszi napirendre Szlaukó Istvánné Képviselő által előterjesztett napirendet, aminek a címe: Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának lezárása. A napirendet zárt ülésen szükséges tárgyalni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

202/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a módosított napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülés:
1. Javaslattétel díszpolgári címre
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának lezárása.
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné
Nyílt ülés:
1. Közművelődési rendelet
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. 3/2021. (II.17.) Költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. 162/2021. (IX.27.), valamint a 197/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése, és új határozat hozása a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő sportpálya gumiburkolattal való borítására vonatkozóan
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalának új státusz iránti kérelme
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Tájékoztatás a 3.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2021.11.15-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Nagytarcsa Öregszőlő Lakópark közvilágítása, 98 db kandeláber és lámpatest beszerzése, telepítése és beüzemelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Javaslat a 199/2021 (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésére, valamint ügyvédi megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Tiborcz Lajos aljegyző
9. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely tetőzetének javítási munkálatai
Előterjesztő: Rónai Pálné
10. Térfigyelő kamerarendszer felülvizsgálata
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

203/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2021. november 29.-i Képviselő-testületi ülés hitelesítőjének felkéri Szlaukó Istvánnét és Kovács Tibor Ferencet
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

204/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Papp Gabriella Diána ügyrendi javaslatára újra szavazzák a „162/2021. (IX.27.), valamint a 197/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése és új határozat hozása a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő sportpálya gumiburkolattal való borítására vonatkozóan” című napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

205/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 162/2021. (IX.27.), valamint a 197/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

206/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő sportpálya gumiburkolattal való borítására vonatkozóan vállalkozási szerződés köt a 3B LINE Europe Kft. kivitelező által adott árajánlat alapján az
– Alépítmény javítási munkálataira (4 oldali szegélyezéssel): anyag+munkadíj (nettó 1.003.100 Ft) bruttó 1.273.937 Ft
– Pálya 20 mm vastag kétrétegű (10 mm kopóréteg + 10 mm fekete gumialjzat) burkolattal való lefedésére anyag+munkadíj (nettó 12.784.776 Ft) bruttó 16.236.666 Ft.
– Egyéb kiegészítők (kosárlabda palánk telepítése, 2 db focikapu (3×2 m), röplabda háló telepítéssel, Labdafogó háló 18,5 x 5 m, zöldbetonozott zártszelvény oszlopokra feszítve, Labdafogó háló 12 x 5 m, zöldbetonozott zártszelvény oszlopokra feszítve,) felszerelési munkálataira
anyag+munkadíj: (nettó 4.100.000 Ft.) bruttó 5.207.000 Ft.
Az árajánlatot adó garantált minőséget, 2 év jótállást és minimum 10 év élettartamot ad a beépített öntött gumiburkolatra. A beruházáshoz szükséges összeget az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kell átcsoportosítani a megfelelő cofogra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

207/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszait 17 főről plusz 3 fővel 20 főre növeli 2021. december 1. napjától kezdődően. 2021 évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése, valamint a K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásai soraira. A 3 státusz plusz költségeit a 2022-es költségvetésben is tervezni kell.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

208/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja, továbbá az elvégzéshez szükséges bruttó 889.000 Ft-ot a 2022-as költségvetésbe betervezi.

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1  

Nagytarcsa Község Önkormányzata Könyvtár

 

Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kormányzati funkcióján működő könyvtár esetében a működés és gazdálkodás megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az önkormányzat által kitűzött céloknak

 

Tárgya: működés, gazdálkodás, szabályozottság

 

Időszak: 2021. év

 

– A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok

 

– Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

 

Típusa:

Rendszer ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése

 

Interjúkészítés

 

 

2022. I. negyedév

(február)

 

 

8 belső ellenőri nap

2  

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

(Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában)

 

Célja: annak megállapítása, hogy az iskolai étkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e, az igénybe vett kedvezmények megalapozottak-e, jogszerűek-e, bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak-e

 

Tárgya: iskolai étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása, étkezés nyilvántartása

 

Időszak: 2021. IV. negyedév

– Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

– Szabálytalan elszámolásokból eredő kockázatok

 

– A kedvezmények nem teljes körű alátámasztottságából eredő kockázatok

 

Típusa:

Pénzügyi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése

 

 

 

2022. II. negyedév

(május)

 

 

16 belső ellenőri nap

3  

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

 

 

 

„irányító szervként végzett ellenőrzés”

Célja: annak megállapítása, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelően védett-e

 

Tárgya: informatikai rendszer működése

 

Időszak: 2022. év, jelen helyzet

– A beépített kontrollok nem felelnek meg az elvárt célkitűzéseknek

 

– A rendszerek elérhetőségét akadályozó tényezők (hiba, csalás, más illegális műveletek vagy katasztrófa)

Típusa:

Informatikai rendszer ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, rendszerek szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése

 

2022. III. negyedév

(július)

 

 

8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 8 ellenőri nap
Felelős: jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

209/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési terv című napirendi pontot elhalasszák a következő Képviselő-testületi ülésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

210/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Öregszőlő Lakópark közvilágítása érdekében, 98 db kandeláber és lámpatest beszerzésére, telepítésére és beüzemelésére vonatkozóan vállalkozási szerződést köt az alábbi gazdálkodó szervezetekkel:
– A 98 db kandeláber és lámpatest telepítésére és beüzemelésére az IGUVILL Kft. kivitelezővel bruttó: 12.709.943.-Ft. összegben valamint a
– HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel HKT/76/60/3 – 6 méteres, kúpos, talpas acél oszlopra és a beszereléshez szükséges tartozékokra és világító testekre bruttó: 15.860.078.-Ft. összegben.
A beruházás teljes költsége bruttó 28.570.021-Ft, melynek fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezetekkel a szerződéseket megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

211/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Öregszőlő Lakópark közvilágítás kivitelezési munkálatai során az esetlegesen felmerülő javítási, karbantartási költségek fedezetére, további 1.429.979 Ft-ot különít el az Önkormányzat általános céltartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

212/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 199/2021 (X.25.) számú határozatát.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

213/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 129/2021 számú határozatot az alábbiak szerint hajtja végre: Nagytarcsa Község Önkormányzata kössön megbízási szerződést Dr. Horváth B Gábor ügyvéddel az Önkormányzat jogi képviseletének ellátására a 2021. június 17. napján kelt az Agon Sport-és Kultúrafejlesztő Kft. -vel kötött szerződés megszüntetésére.
Az Önkormányzat általános céltartalék terhére 200.000 forintot szükséges átcsoportosítani a megfelelő COFOGra.
Továbbá felkéri a Polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

214/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Múzeumi Kilátóhely tető javítási munkálataival az előterjesztéshez csatolt árajánlat alapján Papp Sándor Róbert egyéni vállalkozót bízza meg. A munkálatokat 658.200 ft. (AM) értékben megrendeli.
A munkálatok pénzügyi fedezete az önkormányzat Általános Céltartalék kerete.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

215/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 168/2021.(X.25.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

216/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, a 2021. évben a költségvetésben 5.969.000 Ft-ot biztosít az alábbi eszközök beszerzéséhez az Önkormányzat általános céltartalékának terhére.
10 db kamera DS-2CD3656G2T-IZS (2.7-7.5mm)
10 db konzol DS-1275ZJ-SUS
10 db Mikrotik SXTsq AC rádiós vevő + konzol
10 db HiPoe tápegység
10 db szerelődoboz (kismegszakító, fi relé, aljzat)
+ bázisállomások bővítése a megfelelő irányhoz
+ segédanyag, kábelek, rögzítők, csatlakozók
10 kamera tervdokumentációjának az elkészítése 2 ütemben
Összesen: 4.700.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 5.969.000 Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

217/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendi pontjainak sorrendjét felcseréli és az alábbiak szerint fogadja el:
1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának lezárása.
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslattétel díszpolgári címre
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

218/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el:
Tóth Zsoltot (születési hely, idő:……………; anyja neve:………………………..) 2022. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tartó öt éves határozott időtartamra három hónapos próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének ellátásával megbízza, munkabérét havi bruttó 500.000 Ft összegben állapítja meg.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal megbízza a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon, melynek során a munkaszerződés tervezetét a Képviselő-testület tagjainak előzetes véleményezésre küldje meg.
Határidő: 2021. december 13.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

219/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2021. (11.29.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító létesítő okirat aláírására, melynek határideje: 2021. december 31.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

220/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nyerges Ambrus, mint a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) jelenlegi ügyvezető igazgatója legkésőbb 2021. december 30. napjáig a Kft. folyó évi leltárát készítse el, továbbá a Kft. munkavállalói 2021. év december havi munkabérének kifizetéséről gondoskodjon. Egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt teendők tekintetében írásban adjon utasítást azok határidőre történő elvégzésére Nyerges Ambrus jelenlegi ügyvezető igazgatónak.
Határidő: 2021. december 13.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

221/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az alábbiak szerint támogatja a pályázókat:
………: 10.000 Ft/hó
………: 10.000 Ft/hó
A fenti összeg (200.000.Ft/év) a 2022. évi költségvetésben kerüljön tervezésre.
Határidő: 2021. december 13.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

222/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2021. évben …….. adományozza a Díszpolgári címet.
Felelős: alpolgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2021. december 3.


223/2021(XII. 03.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 3-i Képviselő-testületi ülés hitelesítőjének felkéri Szlaukó Istvánnét és Kovács Tibor Ferencet
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

224/2021(XII. 03.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 3-i Képviselő-testületi ülésen Kovács Tibor Ferenc ügyrendi javaslatára az SZMSZ-ben foglaltak szerint, tekintsenek el a hozzászólásokra megszabott időintervallumtól
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

225/2021(XII. 03.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 3-i Képviselő-testületi ülés napirendjét változatlanul elfogadja.
1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

226/2021(XII. 03.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő.testülete úgy határoz, hogy
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak, Ziszisz Nikosz és Rédei Attiláné bizottsági tagnak a bizottsági tagsága lemondás folytán 2021. november 29-én megszűnt.
2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának, Kovács Tibor Ferencnek tagsága lemondás folytán 2021. november 28-án megszűnt.
3. A Képviselő-testület a Bizottság létszámának négy főre való csökkentése következtében nem választ új tagokat a Bizottságba.
4. Módosítja Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendeletet a jelen határozat 1-3 pontjaiban foglaltaknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2021. december 13.


227/2021(XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 13-i Képviselő-testületi ülés hitelesítőjének felkéri Szlaukó Istvánnét és Kovács Tibor Ferencet
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

228/2021(XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 13-i Képviselő-testületi ülés napirendjét változatlanul elfogadja.
1. Javaslat a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság összetételének és létszámának megváltoztatására Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

229/2021(XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 13-i Képviselő-testületi ülésen Kovács Tibor Ferenc ügyrendi javaslatára az SZMSZ-ben foglaltak szerint, tekintsenek el a hozzászólásokra megszabott időintervallumtól
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

230/2021(XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak, Ziszisz Nikosz és Rédei Attiláné bizottsági tagnak a bizottsági tagsága lemondás folytán 2021. november 29. napján megszűnt.
2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának, Kovács Tibor Ferencnek tagsága lemondás folytán 2021. november 28. napján megszűnt.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának, Bardócz Gábor tagsága lemondás folytán 2021. december 03. napján megszűnt.
4. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának, Csima Melinda bizottsági tagnak a tagsága a bizottság összetételének megváltoztatása okán 2021. december 13. napján megszűnt.
5. A Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság létszámának kettő főre való csökkentése következtében új tagot választ a Bizottságba, Koszták Rudolf képviselő-testületi tag személyében.
6. Módosítja Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendeletet a jelen határozat 1-5. pontjaiban foglaltak szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2021. december 21.


231/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 21-i nyílt Képviselő-testületi ülés hitelesítőjének felkéri Szlaukó Istvánnét
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

232/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.
Napirend előtt:
– Tájékoztatás a Kisvárosi Programcsomag keretében elnyert támogatásokról,
– Tájékoztatás a Magyar Állam tulajdonában, illetve a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlan (Nagytarcsa 077/5 helyrajzi számú, természetben a Nagytarcsa, Petőfi lakótelep 12/E fszt. alatti 87 m2 alapterületű földszinti helyiség) térítésmentes használatba adása tárgyában.

Nyílt ülés:

1. Óvoda csoport bővítés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Nagytarcsa 0126/124 helyrajziszám alatti földrészleten létesített út, vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető-hálózat, csapadékvízelvezető-hálózat és közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Nyugállományú Honvédők Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérrendezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. A Kerepesi Polgármesteri Hivatal KPH/9769-2/2021. számú engedélye alapján a Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő HEMO (Nagytarcsa, Rákóczi u. 84., 1256/3 hrsz.) területén található kiszáradt, illetve az épületre veszélyes fák kivágására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Felsőrét Lakópark, Iglic u. 927. és a Gyöngyvirág u. 830/5 helyrajzi számokon – a Szilas patak medrének összekötésére – gyalogoshíd tervezési munkálatainak árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. HEMO mögötti gyalogoshíd (Nagytarcsa 010 hrsz.) felmérésére, felújítási kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervdokumentáció árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Zrínyi utca páros oldalán található gyalogoshíd (a 236 hrsz. és a 179 hrsz.-ot összekötő szakasz) felmérésére, felújítási kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervdokumentáció árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. A Nagytarcsa 830/3 és 830/4 helyrajzi számú ingatlanokon átvezetett ivóvízvezeték megszüntetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Gyógyír Patika Bt. bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. működési támogatás előirányzatának módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. A Nagytarcsa településen lévő térfigyelő kamerarendszer bővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Zárt ülés:
1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálása
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

233/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközösség , TOP_Plusz-3.3.1-21 számú pályázaton történő indulásával kapcsolatban a következőkről határoz :

Tisztelettel elfogadja és megköszöni a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközösségének és presbitériumának azon döntését, mely szerint részt kívánnak vállalni Nagytarcsa köznevelésében. Ezen szándékuknak nyomatékot adva nyilatkozatot adtak ki arról, hogy indulnak a most megjelent TOP_Plusz-3.3.1-21 számú vonatkozó pályázatán egy 4 csoportos óvoda építés céljából. A beadási határidő 2022. január 16.
Szándékot fejezett ki továbbá az Egyházközösség arról, hogy az így épülő intézmény fenntartását is szándékozik köznevelési szerződés keretében, mint önkormányzati feladatellátásban közreműködő átvállalni.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hrsz 520/10 telken a most épülő bölcsőde mellett fennmaradó területet átadja a beruházás helyszínéül, köznevelési intézmény /óvoda/ megvalósítás céljára a 2011. évi CLXXXIX. törvény 108.§ (2) b) pontja alapján.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat a fejlesztés támogatásához (férőhely bővítés szükségessége és nyilatkozat hogy a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású óvodák hosszú távú fenntarthatóságát)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá közös nyilatkozatot ad ki arról, hogy az Egyházközösséggel a project támogatása esetén köznevelési szerződést köt vagy nyilatkozatot ad be az önkormányzati feladatellátásban való közreműködésről, mely nem lehet rövidebb időtartamú, mint a kötelező fenntartási időszak ( 5 év)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok és igazolások aláírására és kiadására.

Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

234/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0126/124 hrsz. alatti földrészleten létesített utat, vízvezeték hálózatot, szennyvízelvezető-hálózatot, csapadékvízelvezető hálózatot és közvilágítási hálózatot önkormányzati tulajdonba veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. január 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

235/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 325.000 forint összeggel támogatja a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete kulturális rendezvényeit, azok lebonyolítását.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

236/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja, továbbá az elvégzéshez szükséges bruttó 1.060.450 Ft-ot a 2022-as költségvetésbe betervezi.

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1  

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

 

 

 

„irányító szervként végzett ellenőrzés”

Célja: annak megállapítása, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelően védett-e

 

Tárgya: informatikai rendszer működése

 

Időszak: 2022. év, jelen helyzet

– A beépített kontrollok nem felelnek meg az elvárt célkitűzéseknek

 

– A rendszerek elérhetőségét akadályozó tényezők (hiba, csalás, más illegális műveletek vagy katasztrófa)

Típusa:

Informatikai rendszer ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, rendszerek szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése

 

2022. I. negyedév

(március)

 

 

8 belső ellenőri nap

2  

Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.

Célja: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a működés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak-e, a belső szabályozottsága, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és a tulajdonos által kitűzött céloknak

 

Tárgya: átfogó szabályozottság, működés, gazdálkodás

 

Időszak: 2021. év

– A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok

 

– Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

– Elszámolások, nyilvántartások nem megfelelőségében rejlő kockázatok

 

Típusa:

Rendszerellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése

 

Interjúkészítés

 

 

2022. III. negyedév

(augusztus-szeptember)

 

 

20 belső ellenőri nap

3  

Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.

Célja: annak vizsgálata, hogy a Petőfi lakótelep fűtése tekintetében a szolgáltatási díjak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, az alkalmazott gyakorlat szabályszerűségének és gazdasági megalapozottságának vizsgálata

 

Tárgya: a Petőfi lakótelep fűtése tekintetében a szolgáltatási díjak megállapítása

 

Időszak: 2022. év, jelen helyzet

 

– Megalapozatlan kalkulációkban rejlő kockázatok

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, kalkulációk mintavételes ellenőrzése

 

 

2022. III. negyedév

(augusztus-szeptember)

 

 

8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 9 ellenőri nap
Felelős: jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

237/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal bértömegét 1.409.579 Ft-tal növeli (bér + járulék) 2021. december 1. napjától kezdődően. 2021 évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése, valamint a K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásai soraira. A bérrendezés költségeit a 2022-es költségvetésben is tervezni kell.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

238/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő HEMO (Nagytarcsa, Rákóczi u. 84., 1256/3 hrsz.) területén található engedélyezett fakivágás munkálataival a JUKO Építőpari és Szolgáltató Kft gazdasági társaságot bízza meg a kapott árajánlatban (bruttó 1.238.250, – Ft) foglaltaknak megfelelően. A vállalkozási díj fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a fenti gazdasági társasággal kösse meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2022. január 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

239/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Grund területére 10 hársfát, a Füzesligeti játszótér területére 5 hársfát, a Jókai lakópark területén található játszótér területére 5 hársfát telepít.
A fedezet az Önkormányzat általános céltartalék kerete.
Felelős: Polgármester
Hatálya: 2022. április 30
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

240/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felsőrét Lakópark, Iglic u. 927. és a Gyöngyvirág u. 830/5 helyrajzi számokon – a Szilas patak medrén átívelő – gyalogos fahíd tervezési munkálataira az árajánlatban részletezett tartalom szerint a Renoval 2002 Kft. gazdálkodó szervezet árajánlatát fogadja el, amelynek összege bruttó 2.489.200 Ft.
A tervezési munkálatok fedezete az önkormányzat általános céltartalék kerete.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a tervezési szerződést megkösse.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2022. január 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

241/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa HEMO mögötti gyalogos híd (Nagytarcsa 010 hrsz.) felmérésére, felújítási kiviteli terv elkészítésére az árajánlatban részletezett tartalom szerint a Renoval 2002 Kft. gazdálkodó szervezet árajánlatát fogadja el, amelynek összege bruttó 768.350 Ft.
A tervezési munkálatok fedezete az önkormányzat általános céltartalék kerete.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a tervezési szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Hatálya: 2021. január 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

242/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi utca páros oldalán található gyalogos híd (a 236 hrsz. és a 179 hrsz.-ot összekötő szakasz) felmérésére, felújítási kiviteli tervek elkészítésére az árajánlatban részletezett tartalom szerint a Renoval 2002 Kft. gazdálkodó szervezet árajánlatát fogadja el, amelynek összege bruttó 844.550 Ft.
A tervezési munkálatok fedezete az önkormányzat általános céltartalék kerete.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a tervezési szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. január 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

243/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Gyógyír Patika Bt között 2018. április 4. napján létrejött bérleti szerződésben szereplő bérleti díj emelés tekintetében a Polgármester kezdje meg a tárgyalásokat.
Felelős: polgármester
Hatálya: 2022. január 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

244/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. október-december közötti béreinek kifizetése érdekében a 2021. évi költségvetésben a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek cofog K512 előirányzatát 13.813.178 Ft-tal növeli.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 1 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

245/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2022. évi munkatervét.

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

Január 31.
2022. évi igazgatási szünet rendelet megtárgyalása
Polgármester 2022. évi szabadság terve
Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata között lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Szavazat Számláló Bizottsági tagok választása
Közművelődési munkaterv elfogadása
2022. évi kulturális sportesemények támogatására kiírt pályázat CIVIL SZERVEZETEKNEK
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat vezetői pályázat kiírása
Február 28.
2022. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
Közművelődési Szolgáltatási terv elfogadása
A civil szervezetek elnökeinek beszámolója
Nagytarcsa Közalapítvány elnökének beszámolója
„Tiszta udvar rendes ház” pályázat előkészítése, meghirdetése
Könyvtár beszámoló
Március 28.
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat beszámolója
2021. évi költségvetés III. módosítása
Április 25.
Jegyzői beszámoló
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása
Gyermekvédelmi beszámoló
Művelődési Ház létrehozásának megtárgyalása
Május 30.
„Tiszta udvar rendes ház” pályázatok elbírálása
Javaslattétel a díszpolgári címre
Június 27.
Csillagszem Óvoda beszámolója
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának beszámolója
Védőnői beszámoló
Háziorvos és Gyermekorvos beszámolója
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
Szeptember 26.
2022. évi I. féléves pénzügyi beszámoló
2022. évi költségvetés módosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat jelentkezés
Térítésmentesen átvett honvédségi és állami ingatlanok hasznosulásáról szóló beszámoló
Csillagszem Óvoda éves munkatervének elfogadása
Polgármesteri beszámoló
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Október 31.
2022. évi adóbevételek alakulása, 2023-as adótervek előkészítése
November 28.
2022. évi Költségvetés II. sz. módosítása
2023. évi Térítési díjak (temető, múzeum, gondozási díjak)
2023. évi Étkezési térítési díjak
2023. évi bérleti díjak
2023. évi belső ellenőrzési terv
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2023. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására kiírt pályázati felhívás a civil szervezetek számára megtárgyalása
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
2022. évi Közművelődési beszámoló
Nyilvános Könyvtári Jegyzékbe való felvétel (Könyvtár)
December 19.
2023. évi Kt. munkaterv elfogadása
2023. évi Közművelődési munkaterv elfogadása
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

246/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa településen a térfigyelő kamerarendszer bővítésére (eszközök beszerzésére) és a szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan a benyújtott árajánlat alapján (bruttó 5.969.000,- Ft) szerződést köt a Global – Line Kft gazdálkodó szervezettel.
Az eszközbeszerzés fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 31.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

247/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. december 21-i zárt Képviselő-testületi ülés hitelesítőjének felkéri Szlaukó Istvánnét
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

248/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 218/2021(XI.29.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

249/2021(XII. 21.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el:
Tóth Zsoltot (születési hely, idő:……………; anyja neve:………………………..) 2022. január 01. napjától határozatlan időtartamra, három hónapos próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének ellátásával megbízza, munkabérét havi bruttó 500.000 Ft összegben állapítja meg.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal megbízza a polgármestert arra, hogy gondoskodjon az ügyvezetői megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések megtételéről, a fentiek szerinti munkaszerződés megkötéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA