Felhívás fák karbantartására

Tisztelt Lakosság!

 

A klímaváltozás hatása az elmúlt években hazánkban is megfigyelhető volt. A nyári időszakban egyre fokozódó szélviharokat tapasztalhattunk, mellyel a viharkárok száma is jelentősen megnövekedett.

A természeti elemi károk (viharkár, felhőszakadáskár, jégverés) megelőzése céljából szeretném felhívni a nagytarcsai lakosok figyelmét arra, hogy Nagytarcsa közigazgatási határain belül gondoskodni kell a zöldterületeken és zöldfelületeken található fás szárú növényállomány megőrzéséről és növeléséről, ennek érdekében a tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket:

  • a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően karbantartani vagy karbantartatni (például a fás szárú növény megfelelő metszése, ifjítása, az öntözési, tápanyag ellátási lehetőségek biztosítani, kiszáradás esetén az eltávolítása),
  • kórokozóktól, a kártevőktől, és szakszerűtlen kezelésektől megóvni,
  • fejleszteni, megfelelően fenntartani és felújítani.

 

Karbantartás során kérem, szíveskedjenek különös figyelmet fordítani a közterületre nyúló és a föld feletti vezetékek környezetét elérő fás szárú növények, valamint az élő sövény gallyazására. Kérem továbbá, hogy a szaporodási és vegetációs időszakban kizárólag különösen indokolt esetben szíveskedjenek karbantartási munkálatokat végezni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy közterületen és magánterületen egyaránt a fák és cserjék kivágására – jogszabályban meghatározott esetek, továbbá gyümölcsfák kivételével – kizárólag jogerős fakivágási engedély alapján kerülhet sor. Az engedély iránti kérelmet a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán tudják leadni vagy elektronikus úton benyújtani.

A veszélyhelyzetek további megelőzése céljából fás szárú növények ültetése előtt javaslom az alábbiakat megvizsgálni:

  • a növény maximális magasságának és koronájának mérete,
  • az ültetési hely felett, vagy közvetlen környezetében található-e légvezeték,
  • közterület esetén rendelkeznek-e tulajdonosi hozzájárulással,
  • a talaj minősége megfelelő-e, a növény gyökerét tudja-e tartani,
  • az ültetési helytől milyen távol helyezkedik el épület.

A zöldterületek és zöldfelületek használatáról, fejlesztéséről, fenntartásáról és megóvásáról, továbbá a település fáinak védelméről és pótlásáról a 9/2016. (IX.28.) önkormányzat rendelet tartalmaz további információkat.

 

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

 

Rédei Róbert

jegyző