Álláshirdetés – Segítőszolgálat

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

pályázatot hirdet

gondozó (házi segítségnyújtás)

 munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 

Házi segítségnyújtásban gondozói feladatok ellátása az 1/2000 SzCsM rendelet alapján. Idős, beteg, fogyatékkal élő személyek gondozása, ellátása saját otthonukban.

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása
 • az önálló életvezetésben akadályoztatott emberek részére gondozási feladatok nyújtása
 • a rászorulók mentális egészségének fenntartásában való közreműködés
 • segítségnyújtás a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
 • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
 • háztartási tevékenységben való segítségnyújtás
 • segítségnyújtás az ellátást igénybevevő részére környezettel (családtagokkal, háziorvossal, családsegítővel) való kapcsolattartásban
 • az előírt dokumentáció vezetése.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Nagytarcsa,

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb juttatások: Ruhapénz, cafetéria, minőségi munka jutalmazása.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés: az 1/2000 SzCsM rendelet 3.sz. melléklete alapján felsoroltak közül: demencia gondozó, gerontológiai gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, szociális ápoló és gondozó, vagy folyamatban lévő képzés
 • Házi segítségnyújtásban, vagy idősek ellátásában szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • B kategóriás jogosítvány
 • Személyiségbeli alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Képesítést igazoló iratok
 • Erkölcsi bizonyítvány (vagy megkérésének igazolása)

 

Előnyt jelent:

 • munkahelyhez közeli lakóhely
 • szociális intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • szakirányú képesítés
 • MS Office alapszintű használata

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 1. július 3.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. június 25.

 

 

A pályázat benyújtásának lehetséges módjai:

 • Írásban, az alábbi elérhetőségekre: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. A borítékra írja rá: „gondozói állás”
 • E-mail: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Katalin intézményvezetőtől lehet kérni a 70/334-2813-as telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásával kapcsolatban az intézményvezető dönt a beküldött iratok alapján, illetve személyes meghallgatás alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2023. június 12.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, visszavonására.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a

www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.