Álláhirdetés jegyzői munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal vezetése, a jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása az Mötv.81.§- ban rögzítettek szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Egyetem, 2011 évi CXCIX. törvény 247.§- a szerinti szakképesítés.,
 •       Közigazgatási gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Jogi egyetemi végzettség,
 •       Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete,
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Jogi szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó kommunikációs készség,
 •       Jó vezetői készségek,
 •       Rugalmasság,
 •       Pontosság, precizitás,
 •       Határidők tartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       45/2012 (III.20.) Korm. rendelet, 1.sz. melléklete szerint önéletrajz, iskolai végzetséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/11380/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 •       Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: , Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.