Adózással kapcsolatos információk

Tisztelt Új Lakosok!

Az alábbiakban a Nagytarcsán bevezetett helyi adókról és az azzal kapcsolatos kötelezettségeikről szeretnénk tájékoztatni Önöket.

A helyi adókról szóló 34/2005. (XII.14) Önkormányzati rendelet értelmében Nagytarcsa illetékességi területén adóköteles a lakóingatlan.

Ki minősül adóalanynak?

Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a helyi önkormányzat területén lakás tulajdonjoggal rendelkezik, vagy ezzel kapcsolatos vagyoni értékű joggal, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával. Adóalanynak minden esetben az a személy minősül, aki az év első napján az ingatlannak a tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője. Amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján szerepel vagyoni értékű jog jogosultja (pl. haszonélvező), úgy a jogosult minősül adóalanynak!

Az építmény és telekadóról szóló 19/2010. (XII.7) Önkormányzati rendelet szerint Nagytarcsa illetékességi területén építményadó vonatkozásában adóköteles a nem lakás céljára szolgáló épületrész, építmény, telekadó vonatkozásában adóköteles a beépítetlen telek. Adóalanynak az a személy/szervezet minősül, aki az év első napján az ingatlannak a tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja.

Az adatbejelentési kötelezettség határideje 2019. január 15. napja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy hatályos rendeleteinket megtalálják a www.nagytarcsa.hu honlap, Önkormányzat menüpont alatt. Az adatbejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok a fenti honlap Polgármesteri Hivatal menüpontjában található Adóügyi Iroda almenüpontban állnak a rendelkezésükre.