A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal két fő számlálóbiztost keres

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére!

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény, valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon – így Nagytarcsán is – 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) – mint helyi népszámlálási felelős – számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október – november hónapokban sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.

Az adott településen a népszámlálás előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a Jegyző, mint helyi népszámlálási felelős gondoskodik.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési tevékenységét a számlálóbiztosok látják el, akiknek a munkáját a felülvizsgáló koordinálja, ellenőrzi. A népszámlálás során össze kell írni a településen található valamennyi lakóegységet, továbbá a településen élő lakosokat, személyeket.

A számlálóbiztos feladata:

 • körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése;
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten);
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele;
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A számlálóbiztosnak előreláthatólag 200 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít számára az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Nagytarcsa község közigazgatási területén jelenleg 9 fő számlálóbiztos végzi a népszámlálás összeírási, adatgyűjtési feladatait. E meglévő 9 fő mellé keresünk még 2 fő számlálóbiztost. A számlálóbiztosok a fentiekben rögzített tevékenységüket nem papír alapon végzik, hanem elektronikai eszköz (tablet) segítségével, melyet a feladatellátás idejére a KSH bocsát a számlálóbiztosok rendelkezésére.

A számlálóbiztosok kiválasztásuk, megbízásuk előtt elektronikus (e-learning) oktatáson és vizsgán kötelesek részt venni. A Jegyző a sikeres vizsgát követően köt megbízási szerződést a számlálóbiztossal.

A Kormányrendelet 3. melléklete értelmében a számlálóbiztosokat a következő munkadíjak illetik meg:

 • címellenőrzés: 300 Ft/cím;
 • lakások, lakóegységek összeírása: 300 Ft/cím;
 • személyek összeírása: 620 Ft/személy.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy;
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.);
 • e-mail cím, telefonszám.

Elsősorban olyan személyek jelentkezését várjuk, akik:

 • legalább középfokú végzettséggel,
 • helyismerettel, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képességgel,
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,
 • konfliktuskezelő készséggel,
 • magabiztos számítógépes ismerettel,
 • saját informatikai eszközzel és interneteléréssel (az elektronikus tananyag elsajátításához és a vizsgához),
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendelkeznek.

Továbbá akik a munkavégzés időtartama alatt vállalják a rugalmas időbeosztást és az állandó elérhetőséget.

A szerződéskötés feltétele:

– a jelentkező kiválasztása,

– az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

Jelentkezni a jelen felhíváshoz mellékelt „Jelentkezési Lap a népszámlálás számlálóbiztosi feladataira” elnevezésű nyomtatványok kitöltésével, aláírásával és visszaküldésével, valamint a 2022. évi népszámlálás számlálóbiztosai részére szóló adatkezelési tájékoztatója elfogadásával Kavaleczné dr. Komolai Edina jegyzőnél, mint helyi népszámlálási felelősnél lehet a jegyzo@nagytarcsa.hu  e-mail címen.

A népszámlálással kapcsolatos további tudnivalókról a lakosságot folyamatosan írásban tájékoztatjuk.

Kavaleczné dr. Komolai Edina jegyző, helyi népszámlálási felelős s.k.

Jelentkezési lap

Adatkezelési_tájékoztató