A Fővárosi Csatornázási Művek Nagytarcsán is szolgáltat

2022. március 1-jétől Nagytarcsa ivóvíz- és csatornaszolgáltatását a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. látja el.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozataiban* Nagytarcsa
község ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszereinek közérdekű üzemeltetésére
2022. március 1-től kezdődően a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t (FCSM) jelölte ki.
Az FCSM több mint 70 éve üzemelteti az ország legnagyobb csatornaművét, a főváros
szennyvízelvezető és -tisztító rendszerét, 2018 áprilisától Budaörs
csatornaszolgáltatását is ellátja. Az FCSM 2022. március 1-jétől átvette Nagytarcsa
víziközmű-szolgáltatását is, mely szolgáltatást a meglévő víziközmű-rendszer
teljesítőképességének mértékéig látja el.

A nagytarcsai ügyfelek ivóvíz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatosan az FCSM
Ügyfélszolgáltatási Irodájához fordulhatnak a következő elérhetőségeken keresztül:

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Nyitvatartási idő:

Hétfő: 10.00 – 20.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 14.00

Levelezési cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
CALL CENTER: 36/1-455-4306
Elektronikus cím: ugyfelszolgalat@fcsm.hu

A közcsatornával, illetve ivóvízellátással kapcsolatos üzemzavarokat a jövőben az éjjel-
nappal díjmentesen hívható ügyeleti számon lehet bejelenteni:

80/455-000

A Fővárosi Csatornázási Művek mindent elkövet annak érdekében, hogy a
szolgáltatóváltásból eredő nehézségeket ésszerű időn belül kiküszöbölje és új
szolgáltatási területén levő ügyfelei is a lehetőségek szerint mielőbb színvonalas
szolgáltatásban részesüljenek. Ehhez kéri a társaság új ügyfeleinek türelmét és
megértő együttműködését.

* VKEFFO/809-6/2022. és VKEFFO/815-2/2022. sz. MEKH-határozatok