Lakossági kérdőív

Tisztelt Lakosság!

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) meghosszabbította a korábban a lentiek szerint közreadott kérdőív kitöltésének határidejét 2022. május 31-ig. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy minél szélesebb körben töltsék ki a kérdőívet. Amennyiben a kitöltött kérdőívek aránya településenként eléri a 10%-ot, úgy településenként megküldésre kerülnek az adatok további használatra.

A Környezetvédelmi Hatóság Levegő- és Zajvédelmi Osztálya a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján elkészítette a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációra vonatkozó, a levegő minőségének javítását célzó intézkedési tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv), amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható azokon a területeken, amelyek esetében a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket.

Az Intézkedési Terv felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, amelynek célja annak kiegészítése a 2020. és 2021. évek levegőminőségi adataival, illetve új intézkedések meghatározása a jövőre nézve, azon települések vonzatában, amelyek Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba tartoznak.

Ennek érdekében a Környezetvédelmi Hatóság összeállított egy kérdőívet, amelynek célja a lakosság környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése. A kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. A beérkező adatok az Intézkedési Terv felülvizsgálata során kerülnek majd felhasználásra.

A kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOv7ZTsve0WM5FeU6z78TNkX0_kzlr1Br2RYeXrlb2NURE9GNUpaNjRONElDMzFSS00wUkJTNU81Qy4u

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a kérdőívet a település jövőbeni levegőminőség fejlesztési céljainak megvalósításához minél szélesebb körben töltse ki.

Megtisztelő együttműködésüket köszönve,
tisztelettel:

Kavaleczné Dr. Komolai Edina
jegyző