Lakossági tájékoztatás

Tisztel Lakosság!

Nagytarcsa, Öregszőlő lakópark közvilágításának kiépítésére benyújtott „Nagytarcsa, 10 db közterület 98 db közvilágítás bővítés Kiviteli terv” megnevezésű tervdokumentációt az ELMŰ Hálózati Kft. (Sepland: IF-4807) jóváhagyta. A kiviteli tervdokumentációt 2019.03.05. napján Zarka Zoltán tervező készítette.

A tervező a közvilágításra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, továbbá a földhivatal által – 2019-ben – rendelkezésére bocsátott hivatalos térképmásolat alapján, valamint a helyszíni felmérések figyelembevételével tervezte meg ennek a településrésznek a közvilágítását.

2019 óta az Öregszőlő lakóparkban a telkek beépítése folyamatos. Az építkezésekkel egyidejűleg több ingatlan előtt Nagytarcsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő úton tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül gépkocsi útcsatlakozást létesítettek az ingatlantulajdonosok, továbbá az ingatlanok előtt fát ültettek, szilárd burkolatot alakítottak ki, szintén engedély nélkül.

A 2019 óta eltelt közel három év alatt nemcsak a telkek beépítettsége változott, de telekalakítások is történtek, melyet az engedélyezett közvilágítási terv még nem tartalmazott. Mindezek figyelembevételével történhetett, hogy a közvilágítási kandeláberek kis hányada az engedélyezett terveken a gépkocsibeállóba, vagy a személybejáróba kerültek.

Az Önkormányzathoz érkezett észrevételekkel kapcsolatban Nagytarcsa Község Önkormányzata a Kivitelezővel felvette a kapcsolatot és a hozzá érkezett kéréseket egyidejűleg tolmácsolta.

Ugyanakkor a Kivitelező tájékoztatást adott arról, hogy a kandelábereket nem helyezik a gépkocsi bejáróba, illetve személybejáróba, azonban az oszlopok több méterrel való áthelyezésére nincs lehetőség, mivel az oszlopok kiosztása fénytechnikai méretezés alapján történt. A tervektől való eltérés során a megvilágítás nem lenne megfelelő a vonatkozó szabályoknak, így a megvilágítás egyenletessége is romolna.

A Kivitelező és az Önkormányzat között megkötött vállalkozási szerződés alapján a Kivitelező – a munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. Ugyanakkor a közterületen végzett munkálatok során keletkezett károk tekintetében kizárólag az Önkormányzatnak lehet kártérítési igénye a Kivitelezővel szemben.

A Kivitelező által meghatalmazott személy aki a további felmerülő kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást tud adni: Radics Imre +36-70/310-0533.

A kivitelezés idejére megértésüket és türelmüket kérem.

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester