Válaszol: a polgármester

Tisztelt Lakótársaim!

Különféle fórumokon – legyen az személyesen, telefonon, e-mailben vagy a közösségi portálokon – különféle vélemények és panaszok jutnak el hozzám.
Ezekre reagálnék pontról pontra, remélem az Önök számára is megnyugtató módon.

Gyógyszertár:
Szeptember 18. hétfői naptól a Grundon (Sport utca 5.) ideiglenes patika nyílik, amíg az állandó épület felújítása zajlik. A nyitva tartás pedig meg fog egyezni az eddig megszokottal: hétfőtől-csütörtökig 9-18 óráig, pénteken 9-16 óráig.

Fogorvosi ellátás:
A felújítás ideje alatt dr. Marton Erzsébet Budapest XVI., kerület Bökényföldi utca 86. szám alatti magánrendelőjében vállalta a TB-finanszírozott nagytarcsai fogorvosi ellátást is. Akinek segítségre van szüksége a mátyásföldi rendelőbe való eljutásban, kérem, keresse a Szociális Segítő Szolgálatot szállítás ügyében, és segíteni fogunk.
A rendelőbe előzetes bejelentkezés a 06-1-609-4916-os telefonszámon lehetséges és szükséges.

Takarékszövetkezet bezárása:
Szeptember 29. az utolsó nyitvatartási napja a nagytarcsai fióknak. A bankjegykiadó automata (ATM) megmarad Nagytarcsán, ugyanazon a helyen. A takarékszövetkezet állami, de nem önkormányzati cég, döntéseit nem tudjuk befolyásolni.

Iskolabővítés:
Augusztus 21-én lezajlott a helyszíni bejárás, melyen azok a cégek vehettek részt, akik a közbeszerzési pályázatra beadták a jelentkezésüket. Ajánlattételi határidejük augusztus 29-e volt, az eredmény pedig ezekben a napokban még nem ismert. Eredményt a Nemzeti Sportközpont fog hirdetni, mert a szerződést ők kötik a kivitelező céggel, és nem az önkormányzat. Tehát kormányzati döntés van a számunkra iskolabővítésre megítélt pénzről, de a közbeszerzési eljárás a napokban zajlik. A mi tervünk az, hogy 2018. február 15-re megvalósuljon a munkaterület átadása, és 2018 szeptemberére már a kibővített iskola álljon rendelkezésünkre.

Zöldhulladék lerakó, lomtalanítás és szelektív gyűjtés:
A Széchenyi utca végén a hulladékudvar pályázati pénzből épült, amikor még a hulladékszállítás és szelektív gyűjtés önkormányzati feladat volt. Majd ez egy gyökeres változással idéntől egy regionális társulás feladata lett, és mi az érdi társuláshoz kerültünk. Az érdi központ számláz, ők adnak, vagy nem adnak szelektív zsákot és ők határozzák meg a lomtalanítás időpontját is, mely még szeptemberben lezajlik, a megszokott házhoz menő módon – a pontos dátumot honlapunkon, Facebook-oldalunkon és szórólapokon közzétesszük.
A zöldhulladék udvar sorsa pedig rövid időn belül kulturált módon rendeződik, bérbeadása zajlik, és reményeink, terveink szerint a szerződött vállalkozó évi több alkalommal házhoz menő zöldhulladék szállítást és állandó portaszolgálatot is üzemeltet majd a helyszínen.
A szelektív elszállítás egyetlen változása sok kavarodásra adott okot, sokan összezavarodtak, a pontos idei táblázatot keressék a Nagytarcsai Tükör szeptemberi számában. A papír szelektív továbbra is a kék kukában tehető ki, minden hónap első és harmadik szerdáján; a műanyag és a minden hónap első és harmadik csütörtökén, a PET-palack minden hónap második és negyedik szerdáján. Utóbbi két szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kitehető, a papír csak a gyűjtőedényben.

Rákóczi utcai sebességkorlátra figyelmeztető tábla:
Az engedélyeztetés a nyár folyamán benyújtásra került a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, a napokban zajlik általuk helyszíni szemléje, ezek után kerülhet sor a hozzájárulásukra és a tábla telepítésére, melyre reményeink szerint még szeptemberben sor kerül

Temetkezés:
John Gray elhunyt, ezért a Gray Bt. megszűnik. Az önkormányzat ideiglenes szerződést kötött a temetkezésekre az Antea Kft. vezetőjével, Novák Gergellyel. Az állandó szolgáltatóra pedig pályázatot írtunk ki.

Út- és járdafelújítások:
• Elkészült pályázati pénzből és 50 %-os önkormányzati önerőből az Akácfa, Fasor, Dózsa és a Jókai utca nagyfelületű útfelújítása.
• A Rákóczi utcai járdák elkészültek, minőségi átvételük rendben lezajlott.
• A Múzeumkert utcát a Gyöngyvirág utcával összekötő Rákóczi úti járda- és kerékpárút a főútvonal mellett nem korlátot kap, hanem oszlopokkal lesz elválasztva a főúttól, telepítésük elkezdődött.
• A járdafelújítás a 2018-as évben a következő utcákkal folytatódik: Zrínyi utca, Kossuth utca, Bocskai köz.
• A 3101-es főút felújítása befejeződött. A javítás folyamata során a pályaszerkezet teljes visszabontására és megerősített újraépítésére került sor. A meglévő burkolat profilmarását követően átlag 3 cm kiegyenlítő kötőréteg került beépítésre, majd ezt követően 4 cm vastag kopóréteg. Az elkészült burkolat melletti padkára mészkőmurva mechanikai stabilizáció került.

Víz minőségének javítása:
• Két új kút próbafúrása megtörtént.
• A vízbeszerzési lehetőségek vizsgálata folyamatban van.
• Felmérésre került a viziközmű létesítmények állapota.
• Meghatároztuk a hosszú távú vízigényeket.
• Koncepció terveket készíttetünk az elvárt vízminőség és mennyiség biztosításához.
• Elvégezzük a számítógépes hálózat modellezést a nyomásviszonyok és áramlási problémák feltárására.
Ezek alapján néhány hónapon belül rendelkezésre állnak a szükséges engedélyek és elkezdődhet a kivitelezés. Várhatóan a két kút által termelt víz biztosítja a napi felhasználáshoz szükséges vízmennyiséget, ezzel egyidejűleg a kitermelt víz technológiai és a hálózat korszerűsítése is megtörténik.

Közlekedés:
A lakossági bejelentéseket figyelembe véve tárgyalásokat kezdeményeztünk Nagytarcsa település helyközi és helyi közlekedésének felülvizsgálatára és a pénzügyi feltételek rendelkezésre állása esetén az új közlekedési rendet szeretnénk megvalósítani.

Parlagfű helyzet:
Nagytarcsa Község Önkormányzata a napokban postázta ki mindazoknak az érintetteknek, akiknek területén parlagfű található, azt a felhívást, mely a gyommentesítés elmulasztása esetén bírságot és kényszerkaszálást helyez kilátásba.
Felkérem a lakosságot, hogy amennyiben olyan belterületi ingatlant talál, melyen parlagfű található úgy azt jelezze a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Tovább tájékoztatom a lakosságot, hogy a DPMV Zrt. a locsolási tilalmat feloldotta.

Továbbiakban is állok rendelkezésükre személyesen, telefonon vagy e-mailben: polgarmester@nagytarcsa.hu

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.