Válaszol a polgármester

Tisztelt Lakótársaim!

Ismét sok téma gyűlt össze, mellyel kapcsolatban kerestek engem különböző fórumokon.
Engedjék meg, hogy ezúton válaszoljak rájuk.

Iskolafelújítás:

November 8-án, szerdán aláírtam a közbeszerzési pályázaton nyertes vállalkozóval az iskola felújításáról szóló szerződést. November 14-én kedden átadjuk nekik az iskolát munkaterületként, ezzel először is egy logisztikai folyamat indul el, mely során meg kell oldanunk, hogy a gyermekek tanulása és napközbeni étkezése zavartalan legyen a felújítási munkálatok alatt. A cél az, hogy 2018 szeptemberére készen legyen a 7 új tanterem és új, tágas étkező. Ehhez kérjük minden iskolai tanuló, dolgozó és szülő együttműködését és türelmét ebben a tanévben a jövő héttől kezdve.

HEMO és Gyógyszertár/Fogorvosi rendelő/Szociális Segítő felújítás:

Mindkét épület energetikai felújítása zajlik, melyet kívülről bárki megtekinthet, ablakcsere, szigetelés, tetőcsere, a mellékelt fotókon is megtekinthető.

Kamerarendszer:

5 db kamerát telepítettünk eddig a főutak, kivezető utak mellé, további 6 telepítése folyamatban van.

2014-es vis maior pályázat ellenőrzése kormányzati részről:

28 utcát jártunk be október folyamán ellenőrökkel, ahol a 2014-es vihar- és esőzési károk miatt vis maior alapból útfelújítás történt. Az ellenőrök mindent rendben találtak, adminisztratív és tárgyi oldalon is.

Zajvédőfal és véderdő telepítés:

A bányatulajdonos, Seres László úr költségén és önszorgalmából egy méter kivételével elkészült a zajvédőfal a Füzesligeti lakópark szélén, a bánya felől.
Az önkormányzat költségén további zajvédő fal nem fog épülni, mert ez az Autópályakezelő hatáskörébe és költségkeretébe tartozik.
A véderdő telepítése még november folyamán elkezdődik!

Szelektív hulladék, zöldhulladék:

Mind a kommunális, mind a zöldhulladék szállításban változások léptek életbe.
A zöldhulladék lerakó megszűnt a Széchenyi utca végén, elidegenítettük. Kérjük, semmilyen hulladékot oda többé ne tegyenek le! Évente 10 alkalommal lesz házhoz menő zöldhulladék elszállítás, legközelebb november 22-én.
A kommunális hulladék elszállítása a Jókai utcában és Jókai lakóparkban keddre módosul, a többi utcában változatlan marad, a megszokott rend szerint.
A szelektív elszállítás úgy módosul, hogy a hónap 1. és 3. szerdáján lesz papír szelektív elszállítás a kék kukában, a hónap 2. és 4. szerdáján PET és egyéb műanyag elszállítás, mely ezentúl együtt gyűjthető, és minél átlátszóbb zsákban kérjük kitenni. A csütörtöki szállítás ezzel megszűnt!

Új kutak telepítése:

A két új kútra a vízjogi létesítési engedély beadásra került, amíg ez nem érkezik meg, a kútfúrás nem kezdődhet meg.

Új játszótér:

A Hangya-udvarban még 2017 folyamán új játszótér létesül, a játékok rendelkezésre állnak, a tereprendezés elkezdődött.
A Petőfi lakótelepen lévő játszótér 2018 folyamán kerül felújításra.

Bölcsőde:

Minden héten várjuk az eredményt, hogy nyertünk a bölcsőde pályázaton, jó esélyeink vannak, és bízunk benne, hogy a következő nyertesek között Nagytarcsa is ott lesz.
Amennyiben nem, 2018. december 31-től önkormányzatunk a törvényeknek megfelelően saját erőből épít bölcsődét vagy minden bölcsődés korú gyermek családjának bölcsődéztetési támogatást fizet.

Kéményseprés:

2018. január elsejétől az új törvénymódosítás szerint a családi házak tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést. Tehát a továbbiakban nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát ekkortól szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval – köztük a katasztrófavédelemmel – a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzési menetrendjétől. A szolgáltató megrendelés alapján végzi el a sormunkában meghatározott feladatokat, amelyek lakosság körében továbbra is ingyenesek maradnak.

Lakosságszám, építkezések száma:

Falunkban jelenleg kb. 300 építkezés zajlik. Ez előrevetíti, hogy legalább 1000 emberrel gyarapszik a közeljövőben falunk lakosságszáma. Október végén a statisztikák szerint falunk lakossága 4800 fő volt, ebből 4300 fő az állandó lakos. Érdekességként: 2000-ben 2600-an voltunk, 2005-ben 3200-an, 2010-ben 3700-an, 2015-ben 4000-en, 2016-ban 4200-an. Ez azt jelenti, hogy 15-16 év alatt 55-60 %-kal növekedett a lakosságszám, melynek nagyon örülünk és igyekszünk megfelelni a kihívásoknak. Szeretnénk ezentúl minden újonnan bejelentkezőnek egy oklevéllel is megköszönni, hogy kis településünket választotta lakóhelyéül.

További kérdéseiket is várom a polgarmester@nagytarcsa.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:
ifj. Rimóczi Sándor Vilmos

Polgármester