Válaszol a polgármester

Tisztelt Honfitársaim!

Először engedjék meg, hogy elnézést kérjek mindazoktól, akik kérdést vagy kritikát fogalmaztak meg emailben részemre, de sajnos az informatikai rendszer meghibásodása miatt múlt héten nem kaptam meg az elektronikus leveleket.
Kérem Önöket, hogy a hozzám intézett leveleket ismételjék meg a polgarmester@nagytarcsa.hu email címen vagy Nagytarcsa község Facebook oldalán.

Gyógyszertár ideiglenes elhelyezése

2017. szeptember 18-án 9 órakor nyílik meg a Grundon (Sport utca). Megközelítése: gyalogosan a Széchenyi utca és a Posta felől, gépjárművel csak a Posta felől.

Tornaterem bérbeadásának lehetséges módja

Az iskola működtetése és fenntartása a Dunakeszi Tankerület igazgatójának kompetenciája, így a terembérléssel kapcsolatos ügyek is. Természetesen az ott sportolni akaró falumbeliek kérését tolmácsoltam Eich László igazgató úrnak, akivel szóbeli megállapodás már született a röplabdások ügyében. Minden szakosztálynak külön kell az igényét jelezni a Tankerület felé, és az Önkormányzat természetesen segít az ügyintézésben.

Közbiztonság, bűnmegelőzés

Minden esztendőben a Gödöllői Járás bűnügyi helyzetéről tájékoztatót tart a Gödöllői Rendőrkapitányság. Ez évben Nagytarcsa Község Önkormányzata biztosította a helyszínt a konferencia részére.
Az egyeztető fórumon Lajmer György, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője tartott tájékoztatót a járás bűnügyi és közlekedésbiztonsági helyzetéről. Kiemelte, hogy Nagytarcsán 28%-kal csökkent a bűncselekmények száma az előző év, hasonló időszakához képest, és falunk továbbra is fehér folt a térség bűnügyi térképén, de országosan is.
A konferencián köszönetet mondtam az elért eredményekért, előre bocsájtva, hogy a bűncselekmények elszenvedőit a statisztikai adatok nem érdeklik.
Köszönet illeti a helyi FLEX Polgárőr Egyesületet, akik a körzeti megbízottal és egyéb rendőri erőkkel együttműködve végezték, végzik munkájukat.

Aki szeretne csatlakozni az egyesülethez, az kérem, keresse FLEX Járőrszolgálatot a következő telefonszámon:
20/235-9880

Egyéb információk:

Telefonon a nap 24 órájában telefonálhat aktuális beosztott járőrnek 20/235-9880, ha elsőre nem veszi fel, próbálkozzon újra!
fuzesjaror@gmail.com
Gyepmester: 20/9643025

Rendőrség:
BRFK Központi Ügyelet: 107, 112
Zöldszám: 06-80/323-232
Kistarcsai rendőr járőr mobil:
70/26-34-334

Körzeti megbízott:
70/492-0754

Vészhelyzet esetén, Magyarország területén hívja a következő számot:
Mentők – 104
Rendőrség – 107
Tűzoltóság – 105
Általános – 112

Mezőőri Szolgálat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Tanács Ferenc hosszan tartó betegsége miatt pályázatot írt ki mezőőri státus betöltésére.
A pályázat sikeres volt, nyertese Székely László, akit a következő telefonszámon tud elérni a lakosság: 70/430-4528
Bemutatkozása a Nagytarcsai Tükör, következő lapszámában lesz olvasható.

Közlekedés

Pécel-Csömör haránt irányú közlekedés (Weekendbus) Petőfi utcai megállójának megszüntetését mindenféle híreszteléssel ellentétben nem az önkormányzat kezdeményezte. Ezzel kapcsolatban tavaly a Nagytarcsai Tükörben megjelent a szolgáltatást végző tájékoztatója.
A biztonságos személyszállítás előfeltétele a megfelelő buszmegállók létesítése.
A tömegközlekedés, azaz a helyközi járatok anyagi, közlekedésbiztonsági feladatait a magyar állam biztosítja. A mi esetünkben ezt a szolgáltatást a Volánbusz végzi 2019. december 31-ig a koncesszió birtokosaként.
Nagytarcsa Község Önkormányzata tárgyalásokat folytat a szolgáltatást végző illetékeseivel a személyszállítás minőségének javítása érdekében.
A helyi járat üzemeltetése szintén napirenden van, a tárgyalások szakértő bevonásával megkezdődtek.

Térfigyelő kamerák

A hatósági engedélyek birtokában a kivitelezési munkák 2017. szeptember 18-án megkezdődnek. Installálásuk, beüzemelésük előreláthatólag 10 munkanapot vesz igénybe.
Köszönjük a lakosság türelmét!

Régi lakótelep útjai, közvilágítása

Nagytarcsa Község Önkormányzata mindaddig nem tud az ott lakók érdekében lépéseket tenni, amíg a nevezett terület nem az ő tulajdonában van. (Jelenleg magántulajdon)
Ennek érdekében már többször kértem az ott lakók képviselőit, hogy elmondhassam, milyen feltételek teljesülése esetén tud az önkormányzat érdemi eredményeket elérni az ott lakók életminőségének javítására.

Szupermarket

Nagytarcsa Község Önkormányzatának nincs lehetősége arra rábírni egy üzleti alapon működő üzletláncot, hogy egy adott ponton a térképre rábökve kiskereskedelmi üzletet nyisson. Szerintem ez a faluvezetéstől nem elvárható.

Parlagfű helyzet

Továbbra is arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy jelentse be, ha fertőzött területet észlel.

Szilas-patak, övárkok jó karba helyezése

Megkezdődött a falunkon átfolyó Szilas-patak medrének gépi kaszálása. Azokat a területeket (Régi patakmeder, stb.) is karban tartjuk, ami állami tulajdon, a villámárvizek okozta lehetséges károk megelőzése érdekében.
A most épülő Lovarda fölött elhelyezkedő, tavaly átadott záportározó jó karba helyezése is megtörtént.
Árvízvédelmi övárkok cserje és gyommentesek.
Az Öreghegyen a vízelvezető árkok karbantartására is szükség lesz, mert az építkezések folyamán, több helyen is betemetésre kerültek. Ezeket újra kell árkolni.

Iskolabővítés

Múlt hét kedden az NSK irodájának tárgyalójában részt vettem az iskolánk bővítését célzó közbeszerzés tárgyalásos lebonyolításában.
A meghívott kivitelezőknek 2017. 09. 19. 10:00 óráig kell írásos ajánlatukat megtenni.
Természetesen ennek eredményéről azonnal fogom Önöket tájékoztatni.

Hulladékhelyzet

Mint az előző tájékoztatóban és a szeptemberi újságban is megjelent, a zöldhulladék-udvar (Széchenyi utca végén) átmenetileg nem üzemel. Megkérek mindenkit, hogy ezen átmeneti időszak alatt SEMMILYEN hulladékot NE helyezzen a kapu elé!

Lomtalanítás

A lomtalanítás időpontját az Érdi Társulás Központjától még mindig nem kaptuk meg. Amennyiben közlik, úgy azonnal értesítjük a lakosságot.
Más önkormányzatok lomtalanítással, kapcsolatos időpontjaival kérem, NE zavarják össze a helyi lakosságot!

Játszótér

A testület döntött ez ügyben is, és hamarosan megépül egy újabb játszótér a „Hangyaudvarban”, a gázcsere-telep épülete mögött.

Kommunális adó

Többen tették fel a kérdést, hogy mire fordítjuk a kommunális adót. A befolyt összegből építünk utat, járdát, végezzük a kátyúzást, illetve a pályázati önrész biztosítása is fontos elemét képezi. Természetesen az ebből befolyt összeg mindezt nem fedezné, csak egy töredékét.

Zajvédő fal, erdősáv telepítése

Nagytarcsa Község Önkormányzata a falu közigazgatási területén fejleszteni kívánó befektetőkkel minden esetben szerződést köt. A szerződés tartalmazhat a falu érdekében elvégzendő munkát vagy pénzbeli hozzájárulást. Ez esetben a befektetők írásos ígéretet tettek zajvédő fal elkészítésére és véderdő telepítésére még az idei esztendőben. A szerződésben vállaltakat az önkormányzat számon kéri a fejlesztőkön.

Hétvégi programok

Bizonyára mindenki tudja, hogy hétvégén szüreti mulatság és búcsú lesz. A részletes programokat megtalálják a szeptemberi Nagytarcsai Tükörben, az önkormányzat honlapján és Facebook oldalán.

Jó szórakozást kívánok mindenkinek, jöjjenek minél többen!

Közmeghallgatás

Nagytarcsa Község Önkormányzata 2017. 09. 25-én közmeghallgatást tart 17:00-19:00 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
Polgármester