Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Egyre több lakossági bejelentés érkezik hivatalunkba a gyomos, elhanyagolt ingatlanokról. Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet 3.§ valamint 13.§ az alábbiak szerint rendelkezik az ingatlanok tisztán tartásáról.

A rendelet 3.§- a (1) bekezdése szerint:
„ Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője köteles gondoskodni. a nem használt, nem lakott ingatlanok tisztán tartásáról pedig a tulajdonos vagy a használatra más címen jogosult szerv vagy személy (továbbiakban együtt használó) köteles gondoskodni.”
A rendelet 3.§- a (3) bekezdés szerint:
„Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat pl. fű folyamatos kaszálása, kórokozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése. ”

13.§- a szerint (2) bekezdés szerint:
A rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5.000,- Ft-tól 100.000, – Ft – ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérem a Tisztelet Lakosokat, hogy az alábbi rendelettel megfelelően gondoskodjanak az ingatlanok gyommentesítéséről és tisztán tartásról.

Tisztelettel:
Ancsin László Zoltán sk.
jegyző