Tájokéztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés elleni védekezés feladatainak ellátása során a Helyi Védelmi Bizottság döntése alapján az alábbi feladatokat rendelem el:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A védekezés költségeinek pénzügyi keretét 15 millió forint összegre emelem a tárgyévi költségvetés Általános Céltartalék keretének terhére.

Tájékoztatás:
A veszélyhelyzet során ellátottak száma a mai napon: 30 fő, hatósági karanténban lévők szám: 6 fő.
Az Önkormányzat által beszerzésre került szájmaszkok a lakosság részére kiosztásra kerültek.
Az Önkormányzat és intézményeinek a napi védekezés és normál feladatait ellátó személyek COVID 19 vírus ellenőrző tesztelés végrehajtásra került és a tesztelés során pozitív eredmény nem volt.
A 8/A kút (Petőfi lakótelep) üzemeltetési engedély kiadását követően a kutat DPMV Zrt. részére kezelésre átadtuk, amely kútnak a hálózatra történő rákötése folyamatban van.

Nagytarcsa, 2020. április 28.

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke