Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés elleni védekezés feladatainak ellátása során a Helyi Védelmi Bizottság döntése alapján az alábbi feladatokat rendelem el:

  • Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pontosítsák a védelmi terveiket és a Bizottság részére adják le;
  • A fenti intézmények vezetői és a Helyi Védelmi Bizottságban lévő döntéshozók helyettesítését elrendeltem és feladatkörüket szigorítottam;
  • Szigorításra került az intézmények napi működésének feladatellátása;
  • A Helyi Védelmi Bizottság működésének szigorítása során elrendeltem a karanténban lévők és a rászorulók ellátásában részt vevők feladatainak pontosítását (kontakt személyekkel való kapcsolattartás, fertőtlenítés, stb.);
  • Elrendeltem a piac működésének visszavonásig történő felfüggesztését;
  • Szigorítottam az önkéntesek foglalkoztatását, valamint a magánszemélyektől érkező adományok kezelését;

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet feladatai során az Önkormányzat a rászoruló (házi segítség nyújtásával szolgáltatás igénybevételéhez természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag a szociális szolgáltató által várható) lakosokat látja el.

A tisztítószerek, védekező eszközök és fertőtlenítő anyagok beszerzését és elosztását a Helyi Védelmi Bizottság utasítása alapján az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények és közterületek szükség szerinti védelme érdekében biztosítja és nem a lakosság ellátását szolgálja.

Nagytarcsa, 2020. március 23.

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke