Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszak település vízellátási problémáinak okairól szeretném Önöket tájékoztatni és ezzel elejét venni a találgatásoknak.

Mint az Önök előtt is ismert, településünk fejlődése a régióban kiemelkedően felgyorsult. Az elmúlt időszakban a lakosság létszáma megduplázódott és az ipari parkok is bővültek.
A gyorsütemű fejlődést és a felhasználási igényeket nem tudta követni a közműhálózat fejlesztése.
Természetesen, a Hivatal és a Képviselő-testület felismerte a víz-, és szennyvízhálózat fejlesztésének igényét és kereste a gyors alternatív megoldásokat.

Akut problémaként a vízmennyiség hiánya és a vízminőségi panaszok jelentkeztek. A mennyiség pótlására felmerült a Budapest irányából történő vízátvétel lehetősége. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a települést Kistarcsával összekötő – jelenleg műszaki hibás – vízvezetéken ivóvizet veszünk át. A Víztársulás az átvételt biztosító vezetékszakasz felújításához hozzájárult, melynek javítási munkálatai elkezdődtek. Várhatóan 1-2 héten belül (vízminta eredmények megléte) a hálózaton már vizet kaphatunk.
Másik lehetőség volt az új kút létesítése. E folyamat elég időigényes (elvi engedély, próbafurás és annak eredménye, tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése), ezt követően kivitelező kiválasztása és az új kút létesítése (ezzel 1 év eltelt).
Jelenleg a kút elkészült és a vízkitermelés, vízmintavétel folyamatban van. A Kivitelező megkezdte a kút üzembe helyezési eljárását, amely 1,5 – 2,5 hónap. A vízhálózatra, csak akkor lehet rákötni az új kutat, ha annak minden engedélye és eredménye megvan. Az engedély beszerzéséig kiépül az új kút hydrofor házzal történő összekötése, vezérlő automatika és a vízkezelés.
A vízhiány pótlására olyan formán intézkedtem, hogy az időközben nem gazdaságosan üzemelő kutak újraindítása azonnal megtörténjen (ezzel is növelve a napi víz mennyiségét).
Sajnos, a település átlagos napi fogyasztása 1200 m3 körül van, míg a termelt vízmennyiség 800-900 m3. Látszik, hogy egy nyári napon ez a mennyiség a felhasználók számára épp elegendő, vagy estére a glóbusz leürül.
A lakossági vízfelhasználás elsődlegessége érdekében vízkorlátozási tervet fogadott el a Képviselő- testület. Ennek lényege, hogy egy minimális vízmennyiségi szint alatt az ipari parkok fogyasztása korlátozásra kerül.
Az előzőekben leírtak alapján látható, hogy megfelelő, biztonságos vízmennyiség hozzávetőleg 1,5-2,5 hónap múlva várható, ezért locsolási tilalom is elrendelésére került.
Természetesen, ha a vízellátás megnyugtató módon rendeződik, akkor a következő feladatsor a vízminőség és a vízhálózat problémáinak további kezelése lesz.

A mai napon a DPMV Zrt illetékesei jelezték, hogy enyhítették a locsolási tilalmat azzal, hogy lehet locsolni 22,00 -tól reggel 06,00 óráig.

Kérem, hogy a jelen helyzet megoldására tett intézkedéseket megérteni és elfogadni szíveskedjenek.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Nagytarcsa, 2018-06.13.

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester