Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

A 3101 sz. főút javításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatás érkezett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. től:

” A 3101 j. összekötő út felújítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága végzi a 4+730 – 5+700 kmsz közötti szakaszon. A felújítás keretein belül ellenőrizzük az útalapot, és azokon a szakaszokon, ahol teherbírás elégtelenséget tapasztalunk lokálisan megerősítjük azt. A lokális útalap megerősítés után a felújítási szakaszhatárok között teljes pályaszélességben 3 cm kiegyenlítő aszfaltréteggel, majd 4 cm kopóréteggel látjuk el a burkolatot. A felújítással egyidejűleg az útszakasz padkarendezését is elvégezzük.

Fenti munkálatokat várhatóan 2017 júliusában fogjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság