Polgármesteri tájékoztató

1. Tömegközlekedés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Volán Busz Zrt. az ellátásért felelőstől megkapta az engedélyt a Nagytarcsát érintő, korábban az önkormányzattal is egyeztetett menetrendi módosítás, illetve fejlesztés bevezetésére, a szerződés aláírása folyamatban van. Az új menetrend szeptember 1-jén lép hatályba és ezt követően új útvonal érintésével több megállóval fog közlekedni a Volán busz összekötve a Budapest XVI és XVII kerületeket.

2. Bölcsőde
A bölcsőde építésének tervezése és annak engedélyeztetése megtörtént. Az építési engedély jogerőre emelkedését követően kerülhetett sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az eljárás jelen pillanatban is folyamatban van. Lezárását követően kerülhet sor az építkezés megkezdésére, várhatóan 2018. augusztus hónapban.

3. Védőnői szolgálat
Kissné Szarka Krisztina védőnő tartós távolléte miatt a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 21. § (1) bekezdése alapján Önkormányzatunk kötelezte Lénárt Jánosné (született: Rácz Éva) védőnőt, hogy Kissné Szarka Krisztina tartós távolléte miatt Nagytarcsa településen a védőnői szolgálatot (2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.) 2018. május 22. napjától lássa el. A helyettesítés elrendelése határozatlan időre, annak visszavonásáig szól.

4. Község Könyvtár
Önkormányzatunk megvásárolta a Tompa Mihály u. 19. szám alatti épületet új könyvtár kialakítására. Az épület berendezésére pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, amelynek elbírálása folyamatban van.

5. Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, gyógyszertár, fogorvosi rendelő
Az ezen intézményeknek helyt adó épület felújítása befejeződött, ünnepélyes átadása hamarosan megtörténik, amelynek időpontjáról a lakosságot értesítjük.

6. Járdák
Az idei évben tovább folytatjuk a település járdáinak felújítását: a Zrínyi utca (Rákóczi-Széchenyi u. közötti útszakasz jobb oldali részén), továbbá a Zrínyi utca és az Óvoda között hiányzó járdaszakasz építését, valamint az Ady Endre és Bocskai köz utca csapadékvíz elvezetésének megoldását, illetve még a Széchenyi utca veszélyes útpadkájának helyreállítása is tervezett.

7. Kátyúzás
Községünk belterületi útjain található kátyúk helyre állítása folyamatos.

8. Temető
2018. májusától az alábbi tervezett felújítások kerülnek megvalósításra a temetőben:
– új kerítés kerül a Rákóczi utca felöli oldalra,
– pótlásra kerül a Sztehló Gábor utcai felőli hiányzó kerítésrész,
– lépcsőfeljáró épül a Rákóczi utca felöl,
– felújításra kerül a temető bejárati kapuja, illetve új kiskapu kerül a lépcsőfeljáróhoz,
– a kerítés temető felőli oldalán az út kialakításra / felújításra kerül.
– a temetőn belül zöld, télen-nyáron díszítő értékkel bíró növényzettel kerül telepítésre és a kerítésre történő felfuttatásra.
– a faállomány megújul, a rossz állapotú akácok helyére hársfák kerülnek telepítésre.

9. Közvilágítás
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utcai lámpák meghibásodását a 06-28/450-204-es telefonszámon bejelentve lehet jelezni. Egyéb, a hálózaton keletkező hibákat az alábbi telefonszámon kell jelezni: 06-40/39-39-40.

10. Ivóvíz
Az elmúlt időszak település vízellátási problémáinak okairól szeretném Önöket tájékoztatni és ezzel elejét venni a találgatásoknak.

Mint az Önök előtt is ismert, településünk fejlődése a régióban kiemelkedően felgyorsult. Az elmúlt időszakban a lakosság létszáma megduplázódott és az ipari parkok is bővültek.
A gyorsütemű fejlődést és a felhasználási igényeket nem tudta követni a közműhálózat fejlesztése.
Természetesen, a Hivatal és a Képviselő-testület felismerte a víz-, és szennyvízhálózat fejlesztésének igényét és kereste a gyors alternatív megoldásokat.

Akut problémaként a vízmennyiség hiánya és a vízminőségi panaszok jelentkeztek. A mennyiség pótlására felmerült a Budapest irányából történő vízátvétel lehetősége. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a települést Kistarcsával összekötő – jelenleg műszaki hibás – vízvezetéken ivóvizet veszünk át. A Víztársulás az átvételt biztosító vezetékszakasz felújításához hozzájárult, melynek javítási munkálatai elkezdődtek. Várhatóan 1-2 héten belül (vízminta eredmények megléte) a hálózaton már vizet kaphatunk.
Másik lehetőség volt az új kút létesítése. E folyamat elég időigényes (elvi engedély, próbafurás és annak eredménye, tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése), ezt követően kivitelező kiválasztása és az új kút létesítése (ezzel 1 év eltelt).
Jeenleg a kút elkészült és a vízkitermelés, vízmintavétel folyamatban van. A Kivitelező megkezdte a kút üzembe helyezési eljárását, amely 1,5 – 2,5 hónap. A vízhálózatra, csak akkor lehet rákötni az új kutat, ha annak minden engedélye és eredménye megvan. Az engedély beszerzéséig kiépül az új kút hydrofor házzal történő összekötése, vezérlő automatika és a vízkezelés.
A vízhiány pótlására olyan formán intézkedtem, hogy az időközben nem gazdaságosan üzemelő kutak újraindítása azonnal megtörténjen (ezzel is növelve a napi víz mennyiségét).
Sajnos, a település átlagos napi fogyasztása 1200 m3 körül van, míg a termelt vízmennyiség 800-900 m3. Látszik, hogy egy nyári napon ez a mennyiség a felhasználók számára épp elegendő, vagy estére a glóbusz leürül.
A lakossági vízfelhasználás elsődlegessége érdekében vízkorlátozási tervet fogadott el a Képviselő- testület. Ennek lényege, hogy egy minimális vízmennyiségi szint alatt az ipari parkok fogyasztása korlátozásra kerül.
Az előzőekben leírtak alapján látható, hogy megfelelő, biztonságos vízmennyiség hozzávetőleg 1,5-2,5 hónap múlva várható, ezért locsolási tilalom is elrendelésére került.
Természetesen, ha a vízellátás megnyugtató módon rendeződik, akkor a következő feladatsor a vízminőség és a vízhálózat problémáinak további kezelése lesz.

A DPMV Zrt illetékesei jelezték, hogy enyhítették a locsolási tilalmat azzal, hogy lehet locsolni 22,00 -tól reggel 06,00 óráig.

Kérem, hogy a jelen helyzet megoldására tett intézkedéseket megérteni és elfogadni szíveskedjenek.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.

11. Sport, kultúra
A Nagytarcsai Sport- és Szabadidő Park átadása megtörtént, a pályát mindenki saját felelősségére használhatja.
Az új sportolási lehetőségek az alábbiak:
• kosárlabda
• BMX
• saját testsúlyos szabadtéri pálya kezdőknek és haladóknak.

12. Iskolabővítés
Az iskola bővítése tervszerűen és a meghatározott ütem szerint épül, így a szeptemberi iskolakezdés biztosított.

A beruházások, felújítások pénzügyi kiadásainak összegét a 2018. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester sk.