Pályázat Szociális és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala Szociális és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2 142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámhatósági feladatok ellátása, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása, törvényességi felügyeleti feladatok ellátása. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti megkeresésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Munkakörrel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség vagy állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,

• Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban eltöltött – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű ASP program használata,

• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

• Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek,

• Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

• Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2 142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/11983/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális és igazgatási ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Sipiczki Györgyné, Pest megye, 2 142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.nagytarcsa.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.nagytarcsa.hu